Sök

Journummer

Hitta på sidan

Här hittar du olika typer av kris-, nöd- och stödnummer, som du kan behöva i en nödsituation och då regionupplysningen har stängt.

Det kan handla om att du akut behöver göra en felanmälan, behöver komma i kontakt med SOS Alarm, eller göra en akut orosanmälan. Här finns även information om hur du kan komma i kontakt med olika samhällsfunktioner utanför ordinarie kontorstid.

Akut hjälp

Telefonnummer i akuta lägen.

SOS Alarm

Telefon: 112

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

Samhällskris

Telefon: 113 13

När du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Polismyndigheten i Visby

Telefon: 114 14

Besöksadress: Norra Hansegatan 2 B, Visby

Socialjouren

Telefon: 0498–26 91 45

Vid akuta sociala problem på kvällar och nätter kan du vända dig till socialjouren. Det kan handla om våld, missbruk, hemlöshet eller om du misstänker att barn far illa. Vänd dig till socialjouren varje dag klockan 16.00–03.00. Du kan även nå socialjouren via SOS Alarm 112.

Första linjen – rådgivning och samtalsbehandling till barn, unga och familjer

Telefon: 0498-26 80 86

Du som är ung, eller känner någon ung person 6–17 år i din närhet, och har behov av snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till Första linjen. Telefonen är öppen för dig eller dina föräldrar att lämna meddelande på telefonsvarare. Lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp inom en arbetsdag.

Psykiatrisk jourmottagning vuxen

Telefon: 0498-26 80 05

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till psykiatrins jourmottagning. Jourmottagningen är tillgänglig dygnet runt och är bemannad med läkare och omvårdnadspersonal. Kvällar och helger nås jourmottagningen via sjukvårdsrådgivningen, på telefon 1177. Telefontid vardagar klockan 07.30-18.00.

Stöd- och hjälptelefoner

1177 Vårdguiden, sjukvårdsrådgivning

Telefon: 1177 (dygnet runt)

Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Vårdguiden är öppen dygnet runt.

Visby lasarett, Gotland

Telefon: 0498-26 90 00

Besöksadress: S:t Göransgatan 5, Visby

Akutmottagningen, Visby lasarett
S:t Göransgatan 5, Visby, telefon: 0498-26 81 50

Jourhavande distriktssköterska och tandläkare
Ring sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Vid akut tandvård kontakta i första hand den klinik som du brukar besöka.

Brottsofferjouren på Gotland

Telefon: 0498-65 58 00

Den som har varit utsatt för brott kan få råd och stöd.

Nationella hjälplinjen

Telefon: 020-22 00 60

Kostnadsfri psykologisk hjälp.

Familjefrid

Telefon: 0498-26 33 13

Familjefrid ger dig som upplever våld i nära relation råd och stöd samt kontakt med socialsekreterare.

Kvinnofridslinjen

Telefon dygnet runt: 020-50 50 50

Äldrelinjen

Telefon: 020-22 22 33

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med.

Bris, för barn och vuxna

Barntelefon: 116 111
Vuxentelefon: 0771-50 50 50

Barnens rätt i samhället.

Röda korset – Jourhavande kompis

Telefon: 020-222 444

Röda korsets jourtelefon och chat för unga.

Jourhavande kompis-chat
Röda Korset på Gotland

Felanmälan, drift och underhåll

Felanmälan

Telefon: 0498-26 90 00 (kontorstid vardagar)

Hör av dig till oss om du upptäcker fel på gator, cykelvägar, belysning, lekplatser samt fel på vatten och avlopp med mera. Du kan anmäla via app, webbformulär eller telefon.

Läs mer och gör en felanmälan här

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024
Dela sidan