Sök

Utbildningar och utbildningsmaterial

Under mandatperioden erbjuds du som förtroendevald återkommande till utbildningstillfällen förutom de nämndspecifika.

Under hösten 2022 har utbildningsfilmer spelats in till dig som är förtroendevald på Gotland. Här får du en bred introduktion och presentation till Region Gotlands organisation från ansvariga tjänstepersoner.

Rollen som förtroendevald

Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, berättar mer om rollen som förtroendevald.

Region Gotlands uppdrag, organisation och koncernsamordning

Regiondirektör Peter Lindvall berättar om Region Gotlands uppdrag, organisation och koncernsamordning.

Arbetet i fullmäktige, styrelser och nämnder

Lisa Etzner, enhetschef för regionkansliet, berättar mer om arbetet i fullmäktige, styrelsen och nämnder.

Korruption, jäv och oegentligheter

Anders Falkemo, samordnare och visselblåsare, berättar mer om korruption, jäv och oegentligheter.

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Anna Derwinger-Hallberg, kvalitetsdirektör, berättar mer om kvalitet och verksamhetsutveckling.

Trygg politiker

Johan Kallum, säkerhetschef, berättar mer om din demokratiska rättighet att känna dig trygg som politiker.

Informationshantering

Karl Risp, informationsförvaltningschef, berättar mer om informationshantering.

Arbetsgivaransvar och arbetsmiljö

Lotta Israelsson, HR-direktör, berättar mer om arbetsgivaransvar och arbetsmiljö.

Juridik

Patrik Pettersson och Therese Larsson berättar mer om juridik för dig som är förtroendevald.

Regional utveckling

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, berättar mer om regional utveckling.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk förvaltning

Ulrica Jansson, ekonomidirektör, berättar mer om ekonomi inom Region Gotland.

Kommunikation och mediahantering

Ulrika Holm, kommunikationsdirektör, berättar mer om kommunikation inom Region Gotland.

Utbildningar hos SKR

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 december 2023

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00