Sök

Region Gotlands organisation

Region Gotland består av ett antal nämnder och förvaltningar.

Högsta beslutande organ är regionfullmäktige. Regionstyrelsen har förutom sitt uppdrag som nämnd för regionstyrelseförvaltningen även en särskild uppsiktsplikt över de andra nämnderna.

Bolag och stiftelser

Regionen äger eller ingår i ett antal bolag och stiftelser. Den verksamhet som bedrivs i bolag eller stiftelser definieras som koncernföretag eller intresseföretag. Koncernföretag betyder att regionen har ett varaktigt bestämmande, det vill säga mer än 50 procent röstinnehav. Om Region Gotland endast har det som kallas betydande inflytande, det vill säga mellan 20 och 49 procents röstinnehav, kallas företaget intresseföretag.

I Region Gotlands sammanställda redovisning ingår förutom Region Gotland, AB Gotlandshem (100 procent), Gotlands näringslivs­ och etableringsservice AB (100 procent) och Gotlands Energi AB (25 procent).

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 november 2023

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00