Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stöd från andra aktörer

Grupper, organisationer, föreningar och enskilda kulturutövare som behöver ekonomiskt bidrag för kreativa arrangemang och projekt på Gotland har möjlighet att söka pengar hos ett flertal olika stiftelser och organisationer.

I länsstyrelsernas stiftelsesök kan du hitta stiftelser att söka bidrag från.

Du som ska anordna ett arrangemang kan hitta bra tips hos Arrangörshandboken.

Ansökningsformulär till stöd via Region Gotland finns i e-tjänstportalen. Där kan du till exempel söka på "Kultur och fritid".

Har du frågor om att söka stöd?

Välkommen att kontakta:

Madeleine Nilsson, kulturutvecklare Region Gotland
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62

Tips på andra stödgivare: