Sök

Översiktsplanering

En översiktsplan tas fram för att beskriva hur Gotland ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen skapas tillsammans med medborgare och andra aktörer som är med och tycker till i en samrådsprocess.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är ett tungt beslutsunderlag som ligger till grund för handläggningen av detaljplaner, bygglov och andra beslut som tas av Region Gotland.

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00