Sök

Tjänstereseförsäkring, inklusive skolelever

Försäkringen omfattar samtliga anställda och förtroendevalda samt särskilt utsedda personer och gäller i hela världen (med undantag för länder till vilka UD avråder från att resa)

Försäkringen omfattar även elever och praktikanter under resor och praktik.

Skadeanmälan

Skadeanmälan skickas till:

If
F200
106 80 Stockholm

Telefon: 077-181 58 18
Fax: 08 – 56 88 70 61
E-post: skadeservice@if.se

Vid utlandsresa som kräver assistans:

Telefon: +46 8 788 73 33 (If Assistance)
Fax: +46 8 792 80 70
E-post: if-assistance@if.se

Försäkringen är primär. Försäkringen gäller för samtliga resor i tjänsten.

Kapitalbelopp: 1 miljon kronor vid invaliditet eller dödsfall.

Försäkringen omfattar följande moment:

 • Invaliditets- och dödsfallsersättning
 • Reseavbrott
 • Kristerapi
 • Bagageskydd inklusive vid försening
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Överfallsskydd
 • Självriskskydd
 • Merkostnader vid evakuering från krigs- eller högriskområde med 50 000 kronor.
 • Merkostnader vid förlängd vistelse på grund av karantän eller naturkatastrof med 50 000 kronor.
 • Kostnader till följd av inställd resa på grund av allvarlig sjukdom eller allvarligt olycksfall som drabbar den försäkrade eller nära anhörig med 25 000 kronor.

Försäkringen gäller utan självrisk (med undantag för rättsskyddsförsäkringen).

Du anmäler på egen hand

Om barnet eller eleven råkar ut för en skada är det vårdnadshavaren eller eleven själv som anmäler skadan till försäkringsbolaget.

Anmäl också skada och tillbud till förskole-, skolexpedition eller skolhälsovården.

Avtalsperiod: 2023-01-01 – 2027-12-31

Försäkringsgivare: If

Kontakta Region Gotland

Försäkringar

Frågor om Region Gotlands försäkringar besvaras av:
Annelie Thomsson, regionstyrelseförvaltningen
Telefon: 0498- 26 91 92
E-post: annelie.thomsson@gotland.se

Frågor om försäkringar rörande elever, besvaras av:
Jenny Gahnström, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Telefon: 0498- 26 95 75
E-post: jenny.gahnstrom@gotland.se

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00