Sök

Beredskapsveckan

Hitta på sidan

Beredskapsveckan ska öka människors motståndskraft inför kris och krig. Vid en samhällsstörning måste du själv ha en beredskap för vatten, mat och värme så att du klarar dig minst en vecka.

Vecka 39 infaller den årligt återkommande Beredskapsveckan som är en informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Under 2023 genomfördes beredskapsveckan i samarbete mellan Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland, AB Gotlandshem och Starkare Gotland (frivillig försvarsorganisationer). Ett gediget program genomfördes där alla intresserade var välkoman att delta.

Det finns en folder som är en bra guide till att stärker din egen hemberedskap. Med foldern som grund kan du planera, göra enkla övningar och fylla i uppgifter som är bra att ha nedskrivna på papper. Sätt upp den på ett lättillgänglig plats och plocka fram foldern någon gång per år och se över så att de personliga uppgifterna är uppdaterade. Bra att vid något tillfällen per år göra övningarna som finns i foldern. Foldern finns syntolkad, på svenska och översatt till arabiska, farsi, swahili, thai och engelska och kan laddas ner via nedan länkar.

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024
Dela sidan