Sök

Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bidrag för bostadsanpassning som kan användas till sånt som underlättar det dagliga livet i hemmet för dig med funktionsnedsättning.

Det kan vara att förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Ta gärna kontakt med Region Gotlands enhet för bostadsanpassning när du börjar planera för en anpassning av din bostad. Då får du information och hjälp med ansökan och praktiska lösningar. Ofta behöver din ansökan kompletteras med andra handlingar.

Ansökan

Du kan ansöka om bostadsanpassning via vår e-tjänst. Det är smidigt och du får ett snabbare beslut om ansökan är komplett. Där hittar du mer information om underlag till ansökan och även ansökningsblankett.

Sökande ska ha en funktionsnedsättning. Behovet av anpassning ska vara styrkt av ett intyg utfärdat av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig.

Bidrag lämnas till enskild person om man äger bostaden eller bor i en hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs ett medgivande från fastighetsägaren.

Bidrag ges till bostadsanpassning av permanent bostad och endast till bostadens fasta funktioner. Det ska alltid finnas ett direkt samband mellan anpassningen och en varaktig funktionsnedsättning.

Exempel på anpassningar är dörröppnare, ramper, hissar, hygienduschar eller spisvakter.

Bidrag lämnas inte om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning.

Region Gotland beslutar om bidraget enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. och beslutet skickas till dig med posten.
Beslutet går att överklaga.

Bostadsanpassningsbidraget betalas ut när anpassningen är färdig.

Om du byter bostad har du i vissa fall inte rätt till bidrag. Exempelvis om storlek, planlösning eller nivåskillnader är uppenbart olämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Detta gäller även nivåskillnader i anslutning till och utanför bostaden.

Bidrag lämnas inte till hiss.

Om du själv bygger ett nytt en- eller tvåbostadshus ges bidrag enbart till specialutrustning som normalt bara används för personer med funktionsnedsättning.

Kontakta oss på Bostadsanpassningsenheten om du flyttar eller om anpassning av dörröppnare, ramper, hissar, hygienduschar eller spisvakter inte längre behövs. Vi kan då bedöma om vi kan ta tillbaka dessa för återanvändning.

Återställningbidrag riktar sig till bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och ägare av gemensamma utrymmen i anslutning till ägarens boende.

Återställningsbidraget lämnas för att återställa tidigare anpassningar. Hyresvärdar kan dessutom få bidrag för att återställa anpassningar inne i en lägenhet.

Blankett för ansökan om återställningsbidrag:

Användbara länkar

Kontakta Region Gotland

Bostadsanpassning

Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Kontaktuppgifter handläggare

Abdulalim Alkatea
Handläggare bostadsanpassning för norra Gotland samt norra delen av Visby.
Telefon: 0498-26 92 62
E-post: abdulalim.alkatea01@gotland.se

Evelina Hallbom
Handläggare bostadsanpassning för södra Gotland, södra delen av Visby samt innanför murarna.
Telefon: 0498-26 94 01
E-post: evelina.hallbom@gotland.se

Ida Stenström
Administrativ assistent
Telefon: 0498-26 96 81
E-post: ida.stenstrom01@gotland.se

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00