Sök

Kontaktperson för dig med funktionsnedsättning

Att ha en kontaktperson innebär att ha ett personligt stöd. Det kan hjälpa dig i vardagen.

Du som behöver stöd för att inte känna dig ensam och få hjälp till fritidsaktiviteter kan ansöka om att få en kontaktperson.

Du kan få en kontaktperson om du saknar eget socialt nätverk av vänner, arbetskamrater och släktingar. Det kan också vara så att ditt nätverk inte kan hjälpa till med det stöd du behöver.

Kontaktpersonen har inget särskilt yrke. Den viktigaste uppgiften är att fungera som ett personligt stöd i olika situationer. Det kan handla om att samtala, ta promenader, gå på bio, höras på telefon eller gå och fika tillsammans.

Kontaktpersonen hjälper inte till med omvårdnad.

Film om att vara kontaktperson

Vill du bli kontaktperson?

Vill du ha ett roligt och viktigt uppdrag? Som kontaktperson får du stötta en person i vardagen. Det kan handla om att samtala, ta promenader, gå på bio, höras på telefon eller gå och fika tillsammans.

Uppdraget gäller ett par timmar i veckan och passar både dig som arbetar och har tid över på fritiden eller dig som är pensionär, student eller dagledig.

Du får ersättning. Vi kommer att begära ett utdrag ur belastningsregistret.

Är du intresserad? Kontakta Charlotta Karlsson. Kontaktuppgifter finns längre ner.

Ansök om kontaktperson

Du kan ansöka om att få kontaktperson via e-tjänst eller blankett. Blanketten finns i e-tjänsterna:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

För att få stöd ska du tillhöra någon av följande personkretsar:

Personkrets 1:

Du som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2:

Du som har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder som du fått av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3:

Du som har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte enbart beror på normalt åldrande. Funktionshindren är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. De kräver ett omfattande behov av stöd eller service.

Det finns 10 insatser enligt LSS

 1. rådgivning och annat personligt stöd
 2. personlig assistans
 3. ledsagarservice
 4. kontaktperson
 5. avlösarservice i hemmet
 6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
  daglig verksamhet.
 10. daglig verksamhet

Socialtjänstlagen, SoL

Du kan ansöka om stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen, SoL.
Några exempel på insatser enligt SoL är trygghetslarm, särskilt boende, olika hemtjänstinsatser, korttidsplats, dagverksamhet eller boendestöd (18-65 år).

Kontakta Region Gotland

Mottagningsteamet äldreomsorg och funktions­nedsättning

Telefontid
Måndag-fredag 9.00 –12.00

Charlotta Karlsson
Samordnare
Pernilla Ahlvin
Enhetschef funktionsnedsättning

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00