Sök

Barnahus

Barnahus finns till för barn och unga som kan ha blivit utsatta för brott.

Barn och unga upp till 18 år, som misstänks ha blivit utsatta för brott, ska inte behöva berätta sin historia flera gånger för olika personer. Därför finns barnahus.

Barnahus är ett samarbete mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare. Barnet får träffa peroner från de olika myndigheterna i en trygg miljö.

Brott som barn kan utsättas för kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Barn kan även vara utsatta för hedersrelaterat våld.

Ibland är det barnet som har anmält brott. Ibland är det någon annan.

Vad händer på barnahus?

  • När en anmälan om misstänkt våld eller övergrepp kommer till socialtjänst eller polis samlas personalen på barnahus och pratar om barnets situation och gör en plan.
  • Nästa steg är att barnet får berätta för en barnförhörsledare från polisen. Det sker i en trygg miljö. För att det inte ska bli för jobbigt följer annan personal på barnahus förhöret på en skärm.
  • Det kan bli så att förhören spelas in för att användas i rätten. Då behöver barnet inte berätta lika många gånger.
  • Ibland behöver barnet träffa en läkare.
  • Personal från socialtjänsten kontaktar familjen för att ge information och akut hjälp i krisen. I vissa fall är barnets behov av skydd stort. Då behöver barnet komma till ett jourhem. I de flesta fall får familjen istället stöd och barnet kan bo kvar hemma.

Vad händer efter barnahus?

Efter att barnet varit på barnahus tar personal från socialtjänsten kontakt med familjen för att ge information och akut hjälp i krisen.
I vissa fall är barnets behov av skydd stort. Då behöver barnet komma till ett jourhem. I de flesta fall får familjen istället stöd och barnet kan bo kvar hemma.

För dig som barn

En del barn har lätt för att berätta. Andra har svårt för det. Du kanske känner rädsla, skam eller skuld för det som hänt. Det kan kännas som att du sviker dina föräldrar. Samtidigt är det skönt att berätta.

Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt.

Alla som jobbar på barnahus är vana vid att prata med barn om svåra saker.

Du som barn har rätt att växa upp i ett tryggt hem utan våld.

För dig som förälder

Om du som förälder är misstänkt för brott mot ditt barn får du inte veta att barnet ska förhöras på barnahus. Detsamma gäller om du på grund av ditt förhållande till den som misstänks kan ha svårt att ta tillvara ditt barns rättigheter. Barnet får då en särskild företrädare.

Den särskilda företrädarens uppgift är att ta tillvara ditt barns rättigheter under förundersökningen och rättegången.

Det är tingsrätten som utser den särskilda företrädaren efter ansökan från åklagare. Den särskilda företrädaren är advokat eller biträdande jurist.

Information om barnet

Du får information om att barnet har varit på förhör precis efteråt. Det är viktigt för utredningen att barnet inte påverkas innan förhöret har hållits.

Det kan väcka starka känslor hos föräldrar att någon bestämt saker om ens barn som man inte kunnat påverka. Det upplevs kanske extra starkt om misstankarna är ogrundade. Om du känner så kan det vara bra att tänka på att ditt barn har med sig en särskild företrädare under hela processen. Företrädaren ser till så att alla beslut som fattas är för ditt barns bästa.

Ditt barn har även haft med sig en person som hen känner sig trygg med, exempelvis personal från barnets förskola/skola.

Även om ditt barn inte farit illa så är de här rutinerna till för alla de barn som har farit illa.

Barnet får inte anklagas

Barnet får aldrig anklagas eller ifrågasättas för att det varit på barnahus.

Våld, sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld

Våld kan se olika ut.

Fysiskt våld är bland annat att dra i håret, slå med föremål, nypa, örfila, knuffa, slå med handen, sparka, skaka, sätta sig på, ta strypgrepp.

Psykiskt våld är bland annat att upprepade gånger säga eller göra kränkande saker, att hota att skada dig eller någon som du älskar, en person eller ett djur, att slå sönder saker som du tycker om, att kontrollera dig, att isolera dig från vänner/familj.

Sexuella övergrepp är namnet på många handlingar där någon eller några går över gränsen och gör en annan person illa på ett sexuellt sätt.

Sexuella övergrepp kan bland annat vara att någon rör ens kropp med händerna, munnen eller könet på ett sätt man själv inte vill, att tvingas ha samlag med någon eller att tvingas onanera åt någon.

Det kan vara att tvingas se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar.

Det kan också vara att någon gör något sexuellt mot en när man inte kan uttrycka sin vilja eller kan skydda sig för att man till exempel sover, är sjuk, full, drogpåverkad eller har någon funktionsnedsättning.

Alla dessa handlingar är olagliga oavsett ålder på den som blir utsatt.

Om man är under 15 år har ingen annan rätt att göra något sexuellt med en, det är olagligt, även om man själv vill eller har tagit initiativet.

Att fota eller filma någon, med eller utan kläder, i ett sexuellt syfte är olagligt om det skett mot ens vilja eller om man är under 15 år.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan se ut på olika sätt. Det kan handla om att man måste gå direkt hem från skolan, att inte få vara med på lektionerna i alla skolämnen, att inte få välja sina kompisar, att inte få ha kärleks- och sexuella relationer.

Det kan handla om att vara kontrollerad av familj och släkt eller att själv tvingas kontrollera ett syskon eller en släkting.

Könsstympning av flickor och att tvingas gifta sig med någon som familjen och släkten valt ut är också hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar framför allt flickor men även pojkar utsätts.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00