Sök

Instruktioner för ansökan om bidrag från Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse.

Bidrag ur systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse delas ut vid jul till äldre behövande ensamma damer folkbokförda i Visby församling. Med äldre menas fyllda 65 år. Behovet för varje sökande prövas individuellt.

1. Personuppgifter

Alla personuppgifter på den sökande är viktiga att fylla i.
Endast ensamstående kvinna kan ansöka om medel i denna stiftelse.
Hela bankkontonumret ska vara ifyllt. Om bankkonto saknas sker
utbetalning av eventuellt bidrag via utbetalningsavi.

Kopior på handlingar som ska bifogas

 • Deklarationen
 • Utbetalningsbesked från Pensionsmyndigheten
 • Utbetalningsbesked avseende tjänstepension
 • Utbetalningsbesked avseende privat pensionsförsäkring

2. Tillgångar

När det gäller pengar på banken, aktier, fonder, obligationer eller annat
sparande skriv den totala summan för respektive. Inkomstränta från
bankmedel eller annan avkastning av till exempel fonder anges i kronor/år.

3. Boendekostnader

Med totala boendekostnader menas kostnader för hyra, el, uppvärmning,
vattning, renhållning, husförsäkring (ej hemförsäkring) fastighetsavgift och
ränteutgift (endast lån för hus/bostadsrätt.)
Den totala kostnaden anges i kronor per månad.

 • Hyra
 • El och uppvärmning
 • Renhållning
 • Husförsäkring
 • Fastighetsavgift
 • Ränteutgift (för hus och bostadsrätt)

4. Viktigt att veta

 • Sista ansökningsdag är 27 oktober. Vi har tyvärr inte möjlighet att
  skicka kvitto på att din ansökan har kommit in.
 • Din ansökan handläggs av socialförvaltningen. Besked lämnas per post tidigast under vecka 50.
 • Dina uppgifter är sekretesskyddade. Uppgifterna i ansökan kan vid behov
  kontrolleras vid andra myndigheter. Vid behov är sökande skyldig att styrka
  lämnade uppgifter.
 • Om det vid kontroll visar sig att felaktiga uppgifter har lämnats kan du bli
  återbetalningsskyldig

OBS För att vi ska kunna behandla din ansökan måste alla uppgifter
vara ifyllda samt bifogade handlingar!

Ifylld ansökan skickas till:
Region Gotland
Socialförvaltningen
Gute plan 3
Visborgsallén 19
621 81 Visby

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt