Kontakt

Kultur och fritid
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81  Visby
Telefon (växel): 0498-26 90 00

E-post bokningsfrågor: bokning@gotland.se
E-post föreningsfrågor: forening@gotland.se

Kontaktuppgifter till respektive enhet finns under flikarna till vänster.

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från länsteaterns föreställning Loranga, Masarin och Dartanjang (foto: Stig Hammarstedt)

Aktuell information från kultur och fritid med anledning av coronapandemin

Kultur och Fritid - corona/covid 19-hantering
Region Gotland har inom ramen för årets befintliga budget omfördelat 1 miljon kronor vardera till fritid- och kulturområdet. 
 
Stöden till kultur är beslutade och klara, läs mer här: https://www.gotland.se/107671
 
Stöden till fritid är beslutade och klara, mer information hittar du under rubriken "Coronastöd till verksamheter inom fritid" på följade sida: https://gotland.se/106770
 
 
Kultur och Fritid 

Avdelningen arbetar övergripande för att stärka människor och med att främja medborgarnas hälsa och livskvalitet, att utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och möjliggöra fysiska och sinnliga upplevelser, stimulera till eget skapande, till mellanmänskliga möten och en meningsfull tillvaro. Både för den som valt att bo här och för alla dem som besöker ön.

Det gör vi genom att tillhandahålla mötesplatser och fylla dem med intressant innehåll, genom att driva bibliotek och badhus, genom att utge kulturstöd till teater, bildkonst, musik, dans, film och museiverksamhet och genom att stödja idrotten genom bidrag och anläggningar.

Kultur- och fritidsavdelningen arbetar för en god folkhälsa. I egen regi eller genom stöd till föreningar och institutioner kan vi erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter, möjligheter att uppleva och utöva såväl kultur som idrott. Genom uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapar vi förutsättningar för en bred föreningsverksamhet över hela ön, framförallt för barn och unga och genom stöd till professionella kulturinstitutioner erbjuder Gotland konst och kultur av god kvalitet. 

Vi stödjer aktivt filmområdet och vi vill verka för att de kulturella och kreativa näringarna utvecklas.

Genom ett levande kulturarv, en aktiv kulturscen och ett brett, stimulerande fritidsutbud stärker avdelningens arbete kommunens attraktivitet och varumärket Gotland och, inte minst viktigt, skapar möjligheter för ett gott liv för medborgarna.

Hitta direkt