Kontakt

Kultur- och fritidsavdelningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon (växel): 0498-26 90 00

E-post bokningsfrågor: bokning@gotland.se
E-post föreningsfrågor: forening@gotland.se

Kontaktuppgifter till verksamheterna finns på respektive undersida.

Ungdomsenheten
Besöksadress: Norra Hansegatan 16B, 621 81 Visby

Anders Holstensson, enhetchef
Telefon: 0498-26 96 29
E-post: anders.holstensson@gotland.se

Kontaktuppgifter till ungdomsgårdarna finns på respektive undersida.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från länsteaterns föreställning Loranga, Masarin och Dartanjang (foto: Stig Hammarstedt)

Aktuell information från kultur och fritid med anledning av coronapandemin

Med anledning av de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten inför på Gotland från och med den 12 november kommer flera verksamheter inom kultur- och fritidsområdet att påverkas. 
 
För vidare information om vad detta innebär för verksamheten i ishallar, simhallar och idrottshallar/https://gotland.se/idrottmotion
 
För vidare information om vad detta innebär för verksamheten i biblioteken/https://gotland.se/bibliotek

 


Kultur och Fritid 

Avdelningen arbetar övergripande för att stärka människor och med att främja medborgarnas hälsa och livskvalitet, att utveckla samhället och fördjupa demokratin genom att inspirera till och möjliggöra fysiska och sinnliga upplevelser, stimulera till eget skapande, till mellanmänskliga möten och en meningsfull tillvaro. Både för den som valt att bo här och för alla dem som besöker ön.

Det gör vi genom att tillhandahålla mötesplatser och fylla dem med intressant innehåll, genom att driva bibliotek och badhus, genom att utge kulturstöd till teater, bildkonst, musik, dans, film och museiverksamhet och genom att stödja idrotten genom bidrag och anläggningar.

Kultur- och fritidsavdelningen arbetar för en god folkhälsa. I egen regi eller genom stöd till föreningar och institutioner kan vi erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter, möjligheter att uppleva och utöva såväl kultur som idrott. Genom uthyrning av regionens idrottshallar och andra lokaler skapar vi förutsättningar för en bred föreningsverksamhet över hela ön, framförallt för barn och unga och genom stöd till professionella kulturinstitutioner erbjuder Gotland konst och kultur av god kvalitet. 

Vi stödjer aktivt filmområdet och vi vill verka för att de kulturella och kreativa näringarna utvecklas.

Genom ett levande kulturarv, en aktiv kulturscen och ett brett, stimulerande fritidsutbud stärker avdelningens arbete kommunens attraktivitet och varumärket Gotland och, inte minst viktigt, skapar möjligheter för ett gott liv för medborgarna.

Hitta direkt