Sök

Offentlig konst

När Region Gotland bygger nytt går alltid en procent av kostnaden till offentlig konst. Den så kallade enprocentsregeln möjliggör inköp av nya konstverk till offentliga verksamheter och skapande av intressanta konstnärligt gestaltade miljöer på Gotland.

På den här sidan kan du läsa om aktuella utlysningar. Du kan även prenumerera på kulturenhetens nyhetsbrev för att få information om kommande projekt.

Aktuella utlysningar

Här presenteras våra aktuella utlysningar och intresseförfrågningar.

Tidplan för byggprojekt nya Solbergabadet, samt beslut om tilldelning av skissuppdrag för tre konstprojekt, är framskjuten.

Byggprojektledaren från regionens tekniska förvaltning meddelar att beslut i bygglovsfrågan är uppskjuten till den 17 juni 2024. Därefter går byggprojektet in i en överklagandetid på fyra veckor från den dag beslutet är publicerat och in i semestertider.

Regionen kan därmed inte tilldela några skissuppdrag eller avtal med konstnärer förrän tidigast i augusti.

Om inget annat meddelas på denna sida, är planen att offentliggöra beslut om vilka konstnärer som bjuds in tidigast under augusti. Konstnärer som bjuds in till aktuella skissuppdrag underrättas via telefon.

Region Gotlands konstsamling

I Region Gotlands konstsamling finns över 5 000 konstverk i olika tekniker och material från sent 1800-tal fram till idag.

Konsten finns utomhus i parker och på torg samt i regionens verksamheter, som skolor, vårdcentraler och arbetsplatser. Konstverken kan vara fast monterade utanför eller inne i byggnader. Det kan också handla om flyttbar konst i form av tavlor eller mindre skulpturer i lokalerna.

Den flyttbara konst som inte är utplacerad, förvaras i Gotlands Museums magasin. Gotlands Museum har i uppdrag att förvalta och tillgängliggöra Region Gotlands konstsamling. Tjänsten utförs av en intendent för offentlig konst.

På hemsidan offentligkonstgotland.se kan du låta dig guidas genom Region Gotlands konstsamlingar.

Berit Ångman Svedjemo

Intendent för offentlig konst

Gotlands Museum, Magasin Visborg, Vädursgatan 10-12

621 50 Visby


Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00