Sök

Stadsodling och odlingslotter

Region Gotland har valt att med ett ord definiera stadsodling både som permanenta odlingsområden i form av koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän platsmark under enstaka odlingssäsonger.

Stadsodling

För att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att förvalta och utveckla de intressen som finns på Gotland gällande stadsodling finns en stadsodlingsstrategi. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för detta arbete. Till denna strategi tas det fram en stadsodlingsplan som konkret beskriver vilka åtgärder som planeras under de kommande åren. I strategin definieras stadsodling både som permanenta odlingsområden i form av koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän platsmark under enstaka odlingssäsonger.

Koloniområden

Region Gotland har avsatt flera områden för odling. Odlingsområdena arrenderas ut till en odlingsförening. Det vanligaste är att odlingsområdena är uppdelade i lotter som hyrs ut till privatpersoner av föreningen som arrenderar marken.

Föreningen har hela ansvaret för marken enligt ett arrendeavtal och de bestämmer bland annat rutinerna för uthyrning och ordningsregler för området de arrenderar. Genom att hyra en odlingslott blir du automatiskt medlem i den förening som arrenderar odlingsområdet.

I odlingsområdet Tillsammansodling Visby är området inte uppdelat i lotter utan odlingen utförs kollektivt och gemensamt i föreningen.

Skolträdgården Visby är en förening som är kopplad till Waldorfförskolorna Riddarsporren och Karlavagnen samt till Orionskolan.

Furulund

Telefonnummer till uthyrningsansvarig, 0728-314532, e-post

Pilhagen

Ordförande Bo Hansen, telefon 0761-614872, e-post

Remonthagen

Ordförande Gertrud Lindby, telefon 070-5616154, e-post

Spadmurklan

Ordförande Detlef Gräser, telefon 070-5876589, e-post

Visby Norra

Ordförande Peter Olofsson, telefon 070-7757637, e-post

Tillsammansodling Visby

Ordförande Jenny Lundahl, telefon 072-7053555, e-post
Facebook-sida

Skolträdgården Visby

Kontaktperson Hanna Jacobsson, e-post
Facebook-sida, Instagram

Tegelbacken Hemse

Kontaktperson Lotta Edlund, e-post

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt