Sök

Bokstart Gotland

Hitta på sidan

Alla barn har rätt till ett språk. Vi vuxna kan se till att de får det. Genom att läsa, prata och sjunga med små barn hjälper vi dem att utveckla språket och sin förståelse för världen. Tillsammans med familjer vill Bokstart Gotland ge de gotländska barnen så goda förutsättningar som möjligt.

En man läser högt för en flicka ur en bok om dinosaurier.

Foto: Susanne Kronholm

Så arbetar vi

Bokstart Gotland vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0–5 år. Vi informerar och inspirerar till högläsning, prat och sång. Bland annat genom boksamtal, hembesök, kapprumsbibliotek och babystunder.

Forskning visar att tidig högläsning med små barn bidrar till deras kognitiva utveckling. Lässtunden berikar deras ordförråd, ökar läs- och uttrycksförmågan samt väcker den egna läslusten. Det kan i längden bidra till goda resultat i skolan, som i sin tur lägger en bra grund för framtiden. Med andra ord kan den där mysiga sagostunden göra en stor skillnad för barnet!

Bokstart Gotland är ett samarbete mellan barnhälsovården, folkbiblioteken, förskolorna, öppna förskolan, familjehemsenheten och logopedmottagningen.

Hembesök och boksamtal

Alla öns förstagångsföräldrar blir erbjudna att vara med i Bokstart Gotland. De som tackar ja får två hembesök av oss. Det första när barnet är 6 månader och det andra vid 11 månader. Under hembesöken samtalar vi om språkutveckling och högläsning. Barnet får även böcker av oss.

Via BVC får alla familjer som är med i barnhälsovårdens program ett boksamtal med en sjuksköterska när barnet är 8 månader. Då får barnet boken Knacka på som gåva.

Familjehemsplacerade barn mellan 0 och 5 år erbjuds hembesök i familjehemmen.

Kvinna och barn i hemmamiljö läser ur en bok tillsammans under ett bokstartsbesök.

Foto: Susanne Kronholm

Kapprumsbibliotek

En annan del av Bokstart Gotland är satsningen på små bibliotek i förskolornas kapprum. De innehåller biblioteksböcker som familjer kan låna hem för att läsa tillsammans. Fler och fler av öns förskolor väljer att skapa ett kapprumsbibliotek, i samarbete med biblioteken på Gotland.

Att främja läsning och språkutveckling är en del av förskolans uppdrag, och de arbetar med detta på många olika sätt. Till exempel genom högläsning och samtal om böckerna de läser.

Babystunder

Flera av Gotlands bibliotek erbjuder babysagostunder. De riktar sig till bebisar som är mellan 3 och 12 månader och deras föräldrar. Man rimmar, ramsar och läser böcker tillsammans med sagostundens ledare.

Öppna förskolan Myllan har också olika babygrupper med fokus på rim, ramsor, sång, prat och läsning.

Bokstart nationellt

Program liknande Bokstart finns i närmare 30 länder. I Sverige har Bokstart pågått sedan 2015. Bokstart Gotland startade under 2018 som ett treårigt projekt med medel från Kulturrådet. Från och med januari 2021 är satsningen permanent på Gotland.

Inspirerande filmer

Läs med ditt barn

En film om läsning och små barns språkutveckling för föräldrar och andra vuxna i små barns närhet. Filmen är producerad av Bokstart Gotland, Region Gotland.

Bokstart Gotland – samverkan för små barns språkutveckling

En informationsfilm om Bokstart Gotland. Om vilka vi är som samarbetar och vad vi gör.

Att stödja och inspirera föräldrar till att läsa med yngre barn

En föreläsningsfilm med Sara Wijk för personal inom barnhälsovård, förskola, bibliotek med flera. I filmen läses boken Tiger Tiger Tiger av Åsa Lind och Joanna Hellgren, Rabén & Sjögren. Filmen är producerad av Bokstart Gotland i samarbete med Språkstegen i Region Blekinge och Region Kronoberg.

Emelie Stenqvist

SamordnareBokstartGotland

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 december 2023
Dela sidan