Kontakt

Björn Ahlsén
Kulturstrateg
Tel: 0498-26 96 81, 070-447 74 36
E-post: bjorn.ahlsen@gotland.se

Paola Ciliberto
Enhetschef kultur
Tel: 0498-26 42 00, 073-765 82 45

Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare, föreningsfrågor, kulturstöd
Tel: 0498-26 96 28, 073-765 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Hanna Wärff Radhe
Samordnare barnkultur och konsthandläggare
Tel: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Romateatern spelar årligen Shakespeare Roma klosterruin. Bild från Hamlet 2007 (foto: Stig Hammarstedt)

Kultur

Gotland har ett rikt kulturliv. Från Storsudret i söder till Fårö i norr myllrar det av allt det som bidrar till att göra Gotland till en magisk plats.

Gotland har en nationell och internationell lyskraft. Kulturen är en stark och avgörande faktor till detta. Den skapar intressanta möten, spännande insikter och den berättar om vår rika historia och om vår samtid.

Kulturen är rikt företrädd och man möter den i många olika former och uttryck. Mest påtagligt är det historiska arvet gestaltat i form av den muromgärdade medeltida staden, kyrko- och klosterruinerna, ett rikt fornlämningsbestånd och 92 medeltida kyrkor.  Ett stort antal konstnärer och kreativt begåvade och skapande människor verkar här och därför finner vi också året runt ett bubblande utbud av konserter, utställningar, evenemang och föreställningar att beröras av eller delta i.

Barn och unga har i olika hög grad varit en prioriterad målgrupp på Gotland sedan sjuttiotalet. Genom kulturskolans verksamhet, Skapande skola, kulturinstitutionerna och ett flertal arrangemang inom det fria kulturlivet har barn och unga varje år drygt tusentalet kulturhändelser att välja på.

Inom ungdomskulturen är streetkulturen och andra subkulturer livaktiga och inom populärkulturen finns ett stort antal evenemang, klubbar, arrangörer och utövare som gör särskilt Visby stad, men även andra delar av ön, till ett populärt nöjescentrum.

Genom mötet mellan alla dessa samtida uttryck och det gotländska  kulturarvet har ön en särställning i attraktionskraften för att besöka, leva, arbeta och skapa här. Detta utgör en attraktiv och livskraftig mylla för innovation och tillväxt liksom för social samvaro och personlig utveckling.

Och utveckling pågår, på flera områden.