Kontakt

Lars Frank
Kanslisekreterare
Telefon: 0498 - 26 90 33
E-post: lars.frank@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens förtroendevalda med parti, hemort, uppdrag och kontaktuppgifter

Här listas förtroendevalda i regionfullmäktige samt styrelser och nämnder i bokstavsordning efter efternamn.

Här kan du läsa mer om hur du kan föra dialog och påverka Region Gotland:

https://www.gotland.se/dialogochpaverkan

Ahlin, Eva (C) Mästerby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Miljö- och byggnämnden; ordförande
0498-26 98 51, eva.ahlin@gotland.se

Akyüz, Aydin (M) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
aydin.akyuz01@gotland.se

Ahlgren, Yvonne (C) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-459 01 04, yvonne.ahlgren02@gotland.se

Ahlstäde, Maria (S), Sanda
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-598 06 42, maria.alstade01@gotland.se

Ammunet, Torgny (S) Stenkumla
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
073-652 27 30, torgny.ammunet@gotland.se

Andermo, Clara (MP) Mästerby
Regionfullmäktige; ersättare
clara.andermo01@gotland.se

Andersson, Anna (C) Levide
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-848 36 96, anna.andersson01@gotland.se

Andersson, Britt (S) Gammelgarn
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-660 96 36, britt.andersson@gotland.se

Andersson, Charlotte (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-657 03 57, charlotte.andersson01@gotland.se

Andersson, Ylva (C) Träkumla 
Överförmyndarnämnden; ersättare
073-905 05 40, ylva.andersson01@gotland.se

Andersson, Tjelvar (C) Tingstäde
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-300 68 39, tjelvar.andersson@gotland.se

Angerud, Hanna (MP) Fröjel
Hälso-  och sjukvårdsnämnden; ersättare
hanna.angerud@gotland.se

Asklander, Niklas (KD) Klintehamn
Tekniska nämnden; ersättare
070-831 47 15, niklas.asklander@gotland.se

Asplund, Johan (KD) Sproge
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-810 19 19, johan.asplund@gotland.se

Backlund, Carin (M) Visby
Revisor; vice ordförande
073-600 13 17, carin.backlund@gotland.se

Bauer, Annamaria (V) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
070-071 33 99, annamaria.bauer01@gotland.se

Bendelin, Börje (C) Väte
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-399 00 97, borje.bendelin@gotland.se

Bendelin, Ylva (S) Guldrupe
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-086 45 65, ylva.bendelin@gotland.se

Barnard, Peter (V) Hangvar
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
076-815 41 25, peter.barnard01@gotland.se

Benneck, Lars-Erik (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
076-806 64 00, lars-erik.benneck@gotland.se

Benneck, Margareta (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
072-727 81 86, margareta.benneck@gotland.se

Benthammar, Tina (-, tidigare SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-228 30 83, tina.benthammar02@gotland.se

Benzler, Jörgen (V) Sjonhem
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-447 78 92, jorgen.benzler@gotland.se

Bergström, Magnus (C) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-090 37 72, magnus.bergstrom01@gotland.se

Björkman, Bo (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; Vice ordförande
070-386 75 66, bo.bjorkman@gotland.se

Björkqvist, Ola (KD) Tofta
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-326 54 40, ola.bjorkqvist@gotland.se

Blochmann, Klara (C) Fårö
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-042 86 10, klara.blochmann01@gotland.se

Boberg, Karl-Johan (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ordförande
070-759 80 64, karl-johan.boberg@gotland.se

Bogsjö, Helena (S) Lärbro
Regionstyrelsen; ersättare
Socialnämnden; ledamot
helena.bogsjo@gotland.se

Bokelund, Lisbeth (MP) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Regionfullmäktiges valberedning; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
076-897 64 62, lisbeth.bokelund01@gotland.se

Bokelund, Pär (MP) Fröjel
Socialnämnden; ledamot
076-587 31 69, par.bokelund01@gotland.se

Bondesson, Mats (C) Dalhem
Valnämnden; ersättare
070-575 08 17, mats.bondeson@telia.com

Brunner, Brita (MP) Visby
Socialnämnden; ersättare
brita.brunner01@gotland.se

Brunner, Wolfgang (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-738 23 83, wolfgang.brunner@gotland.se

Carlberg, Niklas (M) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-941 56 14, niklas.carlberg01@gotland.se

Carlgren, Saga (V) Visby (föräldraledig 2020-01-01--2020-04-30)
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition
070-447 68 13 saga.carlgren@gotland.se

Carlsson, Jonathan (S) Visby
Regionfullmäktige; 2:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-836 08 95, Jonathan.carlsson01@gotland.se

Cedergren Onsjö, Berit (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Patientnämnden; ordförande
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse; ersättare
070-779 04 08, berit.cedergren-onsjo@gotland.se

Celion, Lena (M) Slite
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-746 94 18, lena.celion@gotland.se

Dahlström, Björn (C) Lärbro
Regionfullmäktige; 1:e vice ordförande
Valberedningen; ordförande
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse; ordförande
070-534 05 44, bjorn.dahlstrom@gotland.se

Dyvander-Johansson, Pia (S) Visby
Patientnämnden; vice ordförande
070-922 34 77, pia.dyvander-johansson02@gotland.se

Edman, Per (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-957 42 81, per.edman@gotland.se

Ekman, Tony (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö-  och byggnämnden; ledamot
070-567 38 82, tony.ekman@gotland.se

Ekström, Karin (MP) Visby
Valnämnden, ersättare
ekstrom.kristin@gmail.com

Ekström, Magnus (S) Visby
Socialnämnden; ersättare
070-320 03 11, magnus.ekstrom@gotland.se

Emilsson, Helena (KD) Visby
Valnämnden; ersättare

Eneqvist, Greger (S) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-358 03 90, greger.eneqvist@gotland.se

Engelbrektsson, Lars (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-842 25 69, lars.engelbrektsson@gotland.se

Engström, Eva (C) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-962 18 68, eva.engstrom05@gotland.se

Engström, Ingrid (C) Grötlingbo
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-818 02 42, ingrid.engstrom01@gotland.se

Ericsson, Håkan (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Socialnämnden; 2:e vice ordförande
076-010 04 68, hakan.ericsson@gotland.se

Eriksson, Jan-Erik (V) Väte
Valnämnden; ledamot
073-961 06 93, jan-erik.eriksson@telia.com

Eriksson, Monica (V) Väte
Socialnämnden; ersättare
070-447 68 64, monika.eriksson@gotland.se

Eriksson, Rebeccah (V) Träkumla
Regionfullmäktige; ersättare
073-963 77 70, rebeccah.eriksson01@gotland.se

Fohlin, Meit (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 2:e vice ordförande
Regionråd i opposition
073-765 84 63, meit.fohlin@gotland.se

Friberg Hansson, Aino (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
070-993 66 62, aino.friberg-hansson@gotland.se

Frick, Hilda (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-916 83 61, hilda.frick01@gotland.se

Gadd Wäss, Madeline (M) Väskinde
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
076-007 03 98, madelene.gadd-wass@gotland.se

Gahne, Niklas (C) Roma
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-756 19 99, niklas.gahne01@gotland.se

Gahnström, Eva (C) Bro 
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-697 52 02, eva.gahnstrom02@gotland.se

Gahnström, Per (S) Visby 
Regionfullmäktige; ersättare
072-394 68 64, per.gahnstrom01@gotland.se

Gajardo Angel, Rebecca (C) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse; ersättare
073-957 72 48, rebeca.gajardo-angel@gotland.se

Gardell, Tommy (S) Västerhejde 
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Tekniska nämnden; 2:e vice ordförande
070-447 79 15, tommy.gardell@gotland.se

Gardelin, Ingela (M) Vibble
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-906 36 88, ingela.gardelin01@gotland.se

Gardelin, Lena (C) Gothem
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
lena.gardelin01@gotland.se

Genitz, Kjell (C) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; vice ordf.
073-022 29 69, kjell.genitz@gotland.se

Gradelius, Fredrik (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Socialnämnden; ersättare
Regionråd
0498-26 98 83 , fredrik.gradelius@gotland.se

Grund, Lena (L) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-230 81 30, lena.grund@gotland.se

Gränsmark, Linus (S) Endre
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen: ersättare
Barn- utbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
070-600 54 52, linus.gransmark@gotland.se

Gustafsson, Eva (C) Stenkyrka
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-039 40 82, eva.gustafsson02@gotland.se

Gustafsson, Kristian (C) Grötlingbo
Regionfullmäktige; ledamot
070-34121 12, kristian.gustafsson@gotland.se

Gustafsson, Ranita (C) Grötlingbo
Revisor
0498-48 60 01, ranita.gustafsson@gotland.se

Gustafson, Thomas (V) Etelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Regionråd i opposition (vikarie för Saga Carlgren, 2020-01-01--2020-0430)
070-396 72 60, thomas.gustafsson@gotland.se

Haack, Anna (KD) Tofta
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
076-327 62 18, anna.haack@gotland.se

Hafdelin, Susanne (S) Lummelunda
Tekniska nämnden; ledamot
073-037 55 60, susanne.hafdelin02@gotland.se

Hallbom, Anna (L) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
anna.hallbom02@gotland.se

Hallvede, Ola (C) Björke
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-787 01 79, ola.hallvede@gotland.se

Hammar, Ylva (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-798 06 24, ylva.hammar02@gotland.se

Hammarlund, Ulf (C) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
ulf.hammarlund@gotland.se

Hammarskjöld, Gabriella (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-237 41 39, gabriella.hammarskjold@gotland.se

Hammerin, Carin (L) Visby
Valnämnden; ledamot
carin.hammerin@me.com

Hansson, Kristiina (S) Vibble
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-730 74 61, kristiina.hansson@gotland.se

Harlevi, Inger (M) Visby
Regionfullmäktige; ordförande
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse; ledamot
070-521 12 60, inger.harlevi@gotland.se

Hedström, Mats (M) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
070-575 74 13, matts.hedstrom@gotland.se

Hejdenberg Ronsten, Barbro (C) Visby
Revisor
0703-26 80 42, barbro.hejdenberg-ronsten@gotland.se

Hellgren, Stig (C) Östergarn
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-716 16 88, stig.hellgren@gotland.se

Hemström, Eleonore (S) Källunge
Valnämnden; vice ordförande
076-050 09 78, eleonore.hemstrom@spray.se

Herdenstam, Cecilia (Fi) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
cecilia.herdenstam01@gotland.se

Henriksson, Jonas (C) Rute
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
jonas.henriksson@gotland.se

Holmgren, Gerd (Fi) Hangvar
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-949 58 01, gerd.holmgren@gotland.se

Holmstedt, Gerty (S) Gothem
Socialnämnden: ersättare
070-264 85 28, gerty.holmstedt01@gotland.se

Hrdlicka, Anna (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-519 27 18, anna.hrdlicka@gotland.se

Högberg, Linnea (KD) Tingstäde
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-693 22 60, linnea.hogberg@gotland.se

Idamn, Britt (Fi) Klintehamn
Socialnämnden; ersättare
073-345 21 15, britt.idman@gotland.se

Jaber, Sawsan (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
sawsan.jaber@gotland.se

Jacobsson, Ulla Brithe (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
073-702 37 68, ulla-brithe.jacobsson@gotland.se

Jakobsson, Gullvi (S) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-826 32 80, gullvi.jakobsson@gotland.se

Jakobsson, Ursula (C) Alva
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse: ledamot
070-741 06 28, ujacobsson@yahoo.se

Jankert, Peter (V) Havdhem
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse: ledamot

Jarve, Jennie (V) Sanda
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-306 96 86, jennie.jarve01@gotland.se

Johansson, Marcus (S) Hemse
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
marcus.johansson02@gotland.se

Johansson, Tony (S) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ersättare
070-653 95 00, tony.johansson@gotland.se

Jonsson, Anita (MP) Fårösund
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-373 99 46, anita.jonsson@gotland.se

Jonsson, Felix (S) Klintehamn
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
felix.jonsson@gotland.se

Josefsson, Arne (C) Rone
Valnämnden; ordförande
070-414 56 62, arne.josefsson@alfakassan.se

Jönsson, Mats (C) Ardre
Valnämnden; ersättare
070-259 26 48, mikro.johansson@telia.com

Karlsson, Patrik (M) Visby
Överförmyndarnämnden; ledamot
076-792 91 39, patrik.karlsson01@gotland.se

Kalström, Åke (S) Fårö
Valnämnden; ersättare
070-447 71 43, ake.kalstrom@kommunal.se

Karedus, Ann-Marie (S) Visby
Revisor
073-028 92 99, ann-marie.karedus@gotland.se

Karivainio, Jari (M) Visby
Patientnämnden; ledamot
070-726 48 60, jari.karivainio@gotland.se

Kebbe, Lisen (Fi) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot

Klasson, Ulf (L) Klintehamn
Styrelsen för Gotlands musikstiftelse: ledamot
070-542 56 61, ulf.klasson@gotland.se

Klovsjö, Anneli (S) Väskinde 
Regionfullmäktige; ledamot
Överförmyndarnämnden; ersättare
070-860 04 16, anneli.klovsjo@gotland.se

Kristensen Gahnström, Conny (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
Tekniska nämnden: ersättare
070-433 12 09, conny.kristensen-gahnstrom@gotland.se

Krusell, Katarina (MP) Visby
Tekniska nämnden; ledamot
073-683 87 73, katarina.krusell@gotland.se

Lagerstedt, Adam (L) Visby
Regionstyrelsen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-090 19 04, adam.lagerstedt@gotland.se

Landin, Sonia (S) Visby
Revisor
070-286 01 28, sonia.landin01@gotland.se

Larsson, Jenny (S) Visby
jenny.larsson05@gotland.se

Lewander-Ödman, Christina (C) Västerhejde
Valnämnden; ledamot
070-301 44 90, levander-ödman@home.se

Lidqvist, Sara (KD) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
070-273 67 62, sara.lidqvist01@gotland.se

Lilja, Håkan (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
Socialnämnden; ersättare
070-447 71 20, hakan.lilja01@gotland.se

Lind, Lena (MP) Lummelunda
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
lena.lind01@gotland.se

Lindberg, Carina (V) Östergarn
Revisor
073-978 61 23, carina.lindberg01@gotland.se

Lindby, Gunnel (C) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Överförmyndarnämnden; ordförande
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-836 59 60, gunnel.lindby@gotland.se

Lindby, Monica (M) Dalhem
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-713 89 69, monica.lindby01@gotland.se

Lindster, Oscar (S) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
073-444 79 15, oscar.lindster@gotland.se

Lindvall, Ola (C) Dalhem
Socialnämnden; ersättare
070-629 47 69, lindvall.ola@gotland.se

Livemo, Therese (V) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-341 83 06, therese.livemo@gotland.se

Lundstein, Jan-Olof (C) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
070-523 78 82, jan-olof.lundstein@gotland.se

Lundqvist, Ingemar (M) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; 1:e vice ordförande
070-424 60 34, ingemar.lundqvist01@gotland.se

Lundqvist, Åsa (M)
Överförmyndarnämnden; ersättare
070-760 50 24, asa.lundqvist@gotland.se

Löfgren-Dahlström, Kerstin (C) Lärbro
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-050 89 94, kerstin.lofgren-dahlstrom@gotland.se

Malmros, Johan (C) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden: 1:e vice ordförande
070-726 30 74, johan.malmros01@gotland.se

Martell, Eric (S) Öja
Regionfullmäktige; ersättare
Överförmyndarnämnden; vice orförande
70-640 72 49, eric.martell01@gotland.se

Mathiasson Rinblad, Eva (Fi) Fröjel
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
eva.mathiasson-rinblad01@gotland.se

Matthing, Ola (MP) Tingstäde
Regionfullmäktige; ersättare
ola.matthing@gotland.se

Mattsson, Aina (L) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-281 90 33, aina.mattsson01@gotland.se

Modig Kihlberg, Lennart (SD) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Regionstyrelsen; ersättare
lennart.modig-kihlberg01@gotland.se

Moon, Håkan, (L) Visby
Revisor; ledamot
hakan.moon@gotland.se

Nazari, Samir (S) Fårösund
Socialnämnden; ersättare
samir.nazari01@gotland.se

Nicander, Mariette (M) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
073-809 13 88, mariette.nicander@gotland.se

Niklasson, Jonas (C) Hablingbo
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ledamot
073-707 27 88, jonas.niklasson01@gotland.se

Nilsson, Mie (MP) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
mie.nilsson01@gotland.se

Nilsson, Mikael (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-646 15 09, mikael.nilsson01@gotland.se

Nilsson Sundin, Joan (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
073-990 31 39, joan.sundin03@gotland.se

Nordin, Anita (C) Rute
Patientnämnden; ledamot
073-718 08 61, anita.nordin01@gotland.se

Nylund, Birgitta (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-254 75 62, birgitta.nylund@gotland.se

Nypelius, Eva (C) Lokrume
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ordförande
Regionråd
073-980 50 97, eva.nypelius@gotland.se

Nypelius, Stefan (C) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Barn- och utbildningsnämnden; ordförande
070-346 67 64, stefan.nypelius@gotland.se

Nysell, Claes (L) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valberedningen; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
070-889 17 56, claes.nysell01@gotland.se

Olofsson, Therese (C) Roma
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
therese.olofsson03@gotland.se

Olsson, Bibbi (C) Rone
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1:e vice ordförande
070-223 42 20 bibbi.olsson@gotland.se

Onsjö, Håkan (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
070-779 04 04 hakan.onsjo@gotland.se

Olofsson, Mats (C) Atlingbo
Patientnämnden; ersättare
mats.olofsson@gotland.se

Palmgren, Jessica (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
Patientnämnden; ersättare
jessica.palmgren@gotland.se

Persson, Margareta (M) Hablingbo
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-583 84 31, margareta.persson01@gotland.se

Persson, Renée (SD) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
renee.persson@gotland.se

Petersson, Lennart (S) Stenkumla
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-390 34 68 lennart.petersson@gotland.se

Pettersson, Berit (S) Tingstäde
Valnämnden; ersättare
070-867 84 32 berit.0498274224@telia.com

Pettersson, Eva (-, tidigare SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-424 70 52, eva.pettersson04@gotland.se

Philip, Linn (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
072-509 05 41, linn.philip@gotland.se

Reinhag, Filip (S) Bro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 2:e vice ordförande
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse; vice ordförande
Regionråd i opposition
073-642 07 19, filip.reinhag@gotland.se

Rosell, Carin (S) Visby
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse: ledamot
070-592 33 99, carin.rosell01@gotland.se

Runander, Lina (M) Fröjel
Tekniska nämnden; 1:e vice ordförande
070-612 30 99, lina.runander@gotland.se

Rödén, Mats-Ola (L) Visby
Regionfullmäktige, ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ordförande
070-447 91 47, mats-ola.roden01@gotland.se

Samuelsson, Joakim (C) Träkumla
Regionfullmäktige; ledamot
070-304 98 28, joakim.samuelsson01@gotland.se

Scholler, Armin (MP) Ganthem
Regionstyrelsen, ersättare
armin.scholler@gotland.se

Shareef, Reber Kala Min (SD) Tofta
Regionfullmäktige; ledamot
073-694 85 17, anna.haack@gotland.se

Sigsarve, Stellan (C) Havdhem
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
073-140 00 86, stellan.sigsarve01@gotland.se

Simonson, Lena (M) Visby
Revisor
070-728 85 55, lena.simonson@gotland.se

Skalberg Karlsson, Jesper (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; 1:e vice ordförande
Regionråd
072-547 60 28, jesper.skalberg-karlsson@gotland.se

Solin, Gunnar (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-668 86 63, gunnar.solin@gotland.se

Stenman, Lilian (S) Tingstäde
Miljö- och byggnämnden; ersättare
073-8851547, lilian.stenman@gotland.se

Stenman, Åke (S) Tingstäde
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-632 25 07, ake.stenman@gotland.se

Stephansson, Karin (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-749 26 61, karin.stephansson@gotland.se

Stigsson, Gubb Marit (Fi) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
marit.stigson01@gotland.se

Ström, Torun (Fi) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Valnämnden; ersättare
073-028 03 84, torun.strom01@gotland.se

Ståhl Mousa, Anne (S) Lummelunda
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; 2:e vice ordförande
073-393 99 06, anne.stahl-mousa@gotland.se

Sundin, Anna (S) Gammelgarn
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-708 73 65, anna.sundin01@gotland.se

Sundin, Joan (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
joan.sundin03@gotland.se

Sundin, Mats (S) Gammelgarn
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
070-452 70 87, mats.sundin02@gotland.se

Svensson, Jan (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-447 68 95, jan.svensson01@gotland.se

Söderström, Dennis (-, tidigare SD)  Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-976 33 86, dennis.soderstrom02@gotland.se

Thomasson, Anders (C) Hamra
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-602 80 21, anders.thomasson@gotland.se

Thomsson, Lars (C) Vänge
Regionfullmäktige; ledamot
Riksdagsman
070-825 11 10, lars.thomsson@gotland.se

Tillander, Tore (V) Slite
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-360 99 77, tore.tillander@gotland.se

Unger, Andreas (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ersättare
Regionfullmäktiges valberedningen; ersättare
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ordförande
073-426 33 02, andreas.unger@gotland.se

 

Wahlström, Kjell-Åke (S) Slite
Miljö- och byggnämnden, ersättare
070-438 99 96, kjell-ake.wahlstrom@gotland.se

Wallin, Ann-Christine (C) Sanda
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-744 20 17, ann-christin.wallin01@gotland.se

Westerén, Hanna (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Riksdagsman
072-556 45 23, hanna.westeren@gotland.se

Westfält-Nilsson, Monica (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Valnämnden; ledamot
Socialnämnden; ersättare
070-552 72 67, monica.westfalt-nilsson@gotland.se

Viberg, Johnny (S) Källunge
Socialnämnden; ledamot
070-759 98 70, johnny.viberg01@gotland.se

Vilhelmsson, Sara (M) Tofta
Socialnämnden; ersättare
sara.vilhelmsson01@gotland.se

Wong, Mei Shuan (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
070-750 55 66, meishuan.wong@gotland.se

Wramner, Stefan (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
072-853 65 24, stefan.wramner@gotland.se

Wyrsch, Elias (M) Tofta
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
072-531 88 69, elias.wyrsch01@gotland.se

Wärn, Roger (M) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
AB Gotlandshem; ordförande
070-556 10 75, roger.warn@gotland.se

Yttergren, Niklas (C) Vibble
Socialnämnden; ersättare
niklas.yttergren@gotland.se

Åberg, Malin (C) Ganthem
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-582 94 87, malin.aberg@gotland.se

Ågren, Mats (S) Sanda
Revisor; ordförande
mats.agren@gotland.se

Öjefors Quinn, Viktoria (V) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-322 32 54, victoria.ojefors-quinn01@gotland.se

Österlund, Per (M) Eskelhem
Valnämnden; ledamot
073-979 55 61, boterarve@spray.se

Öström, Rolf (M) Burs
Regionfullmäktige; ledamot
Regionfullmäktiges valberedningen; ledamot
Socialnämnden; ordförande
070-378 19 58, rolf.ostrom@gotland.se

Özyurt, Hasan (C) Roma
Regionfullmäktige; ersättare
070-768 44 49, hasan.ozyurt@gotland.se