Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Regionens förtroendevalda med parti, hemort, uppdrag och kontaktuppgifter

Här listas förtroendevalda i regionfullmäktige samt styrelser och nämnder i bokstavsordning efter efternamn.

Här kan du läsa mer om hur du kan föra dialog och påverka Region Gotland:

https://www.gotland.se/dialogochpaverkan

Aboulaich, Ayman (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-944 99 09, ayman.aboulaich@gotland.se

Admundsen, Angelica (S) Hemse
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
angelica.amundsen01@gotland.se

Ahlgren, Yvonne (C) Visby
Patientnämnden; vice ordförande
070-459 01 04, yvonne.ahlgren@gotland.se

Ahlin, Eva (C) Mästerby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 2:e vice ordförande
eva.ahlin@gotland.se

Almgren, Tuss (C) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
tuss.almgren@gotland.se

Alsaleh, Nawal (V)
Socialnämnden; ersättare
nawal.alsaleh01@edu.gotland.se

Alstäde, Maria (S), Sanda
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-598 06 42, maria.alstade@gotland.se

Akyüz, Aydin (M) Visby
Regionfullmäktige, ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
aydin.akyuz@edu.gotland.se

Alkatea, Adulalim, (C), Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
076-924 52 23, abdulalim.alkatea01@gotland.se

Andersson, Anna (C) Levide
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
070-848 36 96, anna.andersson03@edu.gotland.se

Andersson, Britt (S) Östergarn
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
070-660 96 36, britt.andersson@gotland.se

Andersson, Charlotte (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-657 03 57, charlotte.andersson01@gotland.se

Andersson, Torsten (S) Katthammarsvik
Miljö- och byggnämnden; ersättare
torsten.andersson@gotland.se

Andersson, Ylva (C) Träkumla 
Överförmyndarnämnden; ersättare
073-905 05 40, ylva.andersson01@gotland.se

Andrén, Cecilia (S) Fröjel
Miljö- och byggnämnden; ersättare
cecilia.andren@gotland.se

Angerud, Hanna (MP) Fröjel
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
hanna.angerud@gotland.se

Ansarfwe, Katrina (S) Klintehamn
Regionfullmäktige, ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
076-321 18 22, katrina.ansarfwe@gotland.se

Asplund, Johan (KD) Sproge
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
070-810 19 19, johan.asplund@gotland.se

Arfvidson, Maya (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
maya.arfvidson02@gotland.se

Backlund, Carin (M) Visby
Revisor; vice ordförande
073-600 13 17, carin.backlund@gotland.se

Barnard, Ingela (V) Lärbro
Valnämnden; ledamot
fam_barnard@yahoo.se

Barnard, Peter (V) Hangvar
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
076-815 41 25, peter.barnard01@gotland.se

Bauer, Annamaria (V) Väte
Regionfullmäktige; ledamot
070-071 33 99, annamaria.bauer01@gotland.se

Bendelin, Börje (C) Väte
Valnämnden; ersättare
070-399 00 97, borje.bendelin@gotland.se

Benneck, Lars-Erik (M) Västerhejde
Tekniska nämnden; ersättare
076-806 64 00, lars-erik.benneck@gotland.se

Benneck, Margareta (M) Västerhejde
Socialnämnden; ledamot
Valnämnden; ledamot
072-727 81 86, margareta.benneck@gotland.se

Benzler, Jörgen (V) Sjonhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen ersättare
070-447 78 92, jorgen.benzler@edu.gotland.se

Berg, Marina (S) Atlingbo
Tekniska nämnden; ledamot
070-864 37 76, marina.berg@gotland.se

Berggren, Leiph (L) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
leiph.berggren@gotland.se

Berglund, Hans (C) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; 2:e vice ordförande
hans.berglund@gotland.se

Björkman, Bo (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-386 75 66, bo.bjorkman@gotland.se

Blad, Mikael (M) Rute
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; 1:e vice ordförande
073-620 60 04, mikael.blad@gotland.se

Boberg, Karl-Johan (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-759 80 64, karl-johan.boberg@gotland.se

Bogsjö, Helena (S) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-6431913, helena.bogsjo@gotland.se

Bogsjö, Mikael (S) Lärbro
Valnämnden; ersättare
mikael.bogsjo@socialdemokraterna.se

Bondesson, Mats (C) Dalhem
Valnämnden; ledamot
070-575 08 17, mats.bondeson@telia.com

Broander, Kjell (M) Fårö
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-766 86 60, kjell.broander@gotland.se

Broén, Lena (S) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
lena.broen01@gotland.se

Brozén, Frans (L) Fårö
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ersättare
070-681 56 64, frans.brozen@gotland.se

Bäckström, Erik (S) Stånga
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
erik.backstrom@gotland.se

 

Carlberg, Niklas (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-941 56 14, niklas.carlberg01@gotland.se

Carlgren, Saga (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition 50 %
070-447 68 13, saga.carlgren@gotland.se

Carlsson, Camilla (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
camilla.carlsson01@gotland.se

Cavallin, Anita (S) Tingstäde
Miljö- och byggnämnden, ledamöter
073-734 29 60, anita.cavallin@gotland.se

Cedergren Onsjö, Berit (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ersättare
Patientnämnden; ledamot
070-779 04 08, berit.cedergren-onsjo@gotland.se

Challnius, Michaela (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
michaela.challnius@gotland.se

Coughlin Sjögren, Helen (S) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
helen.coughlin-sjogren01@edu.gotland.se

Dahlberg, Alexandra (S) Visby
Tekniska nämnden; ledamot
alexandra.dahlberg01@gotland.se

Dahlström, Björn (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
070-534 05 44, bjorn.dahlstrom@gotland.se

Davidsson, Susanne (S) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
susanne.davidsson@gotland.se

Edman, Per (V) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-957 42 81, per.edman@gotland.se

Eklund, Anna (L) Visby
Regionstyrelsen; ersättare
anna.eklund@gotland.se

Ekström, Magnus (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
070-320 03 11, magnus.ekstrom@gotland.se

Eneqvist, Greger (S) Stånga
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; 1: vice ordförande
070-358 03 90, greger.eneqvist@gotland.se

Engelbrektsson, Lars (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-842 25 69, lars.engelbrektsson@gotland.se

Engelhardt, Christer (S) Visby
Regionfullmäktige, 1: vice ordförande
070-206 73 10, christer.engelhardt@gotland.se

Engström, Eva (C) Visby
Regionfullmäktige, ersättare
073-837 49 15, eva.engstrom05@gotland.se

Engström, Ingrid (C) Grötlingbo
Regionfullmäktige, ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-818 02 42, ingrid.engstrom01@gotland.se

Ericsson, Håkan (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Socialnämnden; ordförande
076-010 04 68, hakan.ericsson@gotland.se

Eriksson Annika (SD) Visby
Regionfullmäktige, ersättare
annika.eriksson01@gotland.se

Eriksson, Lennart (S) Stånga
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
lennart.eriksson@gotland.se

Eskelund, Urban (MP) Tofta
Valnämnden; ersättare
070-236 46 99, urbantofta@live.se

Fohlin, Meit (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ordförande
Regionråd 100 %
073-765 84 63, meit.fohlin@gotland.se

Friberg Hansson, Aino (S) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
070-993 66 62, aino.friberg-hansson@gotland.se

 

Gadestam, Åsa (MP) Burgsvik
Socialnämnden; ersättare
asa.gadestam@gotland.se

Gahne, Niklas (C) Roma
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-756 19 99, niklas.gahne01@gotland.se

Gahne, Ulf (C) Roma
Tekniska nämnden; 2:e vice ordförande
ulf.gahne@gotland.se

Gahnström, Eva (C) Bro 
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
070-697 52 02, eva.gahnstrom@edu.gotland.se

Gandborg, Ulf (SD) Eskelhem
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
ulf-peter.gandborg@gotland.se

Gardell, Karin (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
073-332 1742, karin.gardell01@gotland.se

Gardell, Tommy (S) Västerhejde 
Regionfullmäktige; ledamot
070-447 79 15, tommy.gardell@gotland.se

Gardelin, Patrik (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
Valnämnden
072-316 51 63, patrik.gardelin@gotland.se

Genitz, Kjell (C) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ersättare
073-022 29 69, kjell.genitz@gotland.se

Glansholm, Hilda (C) Källunge
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
076-929 32 74, hilda.glansholm01@gotland.se

Gradelius, Fredrik (C) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
0498-26 98 83, fredrik.gradelius@gotland.se

Grähs, Robin (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
076-626 73 73, robin.grahs@gotland.se

Gränsmark, Linus (S) Endre
Regionfullmäktige; ledamot
072-077 78 57, linus.gransmark@gotland.se

Grönström, Johanna (S) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
johanna.gronstrom@gotland.se

Gustafson, Thomas (V) Etelhem
Revisor
thomas.gustafson@gotland.se

Gustafsson, Eva (C) Stenkyrka
Tekniska nämnden; ersättare
070-039 40 82, eva.gustafsson02@gotland.se

Haack, Anna (KD) Tofta
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
076-327 62 18, anna.haack@gotland.se

Hallberg, Ann (S) Visby
Socialnämnden; ersättare
ann.hallberg@gotland.se

Hallvede, Ola (C) Björke
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-787 01 79, ola.hallvede@gotland.se

Hammarlund, Ulf (C) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-730 71 05, ulf.hammarlund@gotland.se

Hammarskjöld, Gabriella (C) Stenkyrka
Regionfullmäktige; ledamot
070-237 41 39, gabriella.hammarskjold@gotland.se

Hansson, Björn (SD) Vänge
Regionfullmäktige; Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
Socialnämnden; ersättare
076-206 64 14, bjorn.hansson@gotland.se

Hansson, Kristiina (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
073-730 74 61, kristiina.hansson@gotland.se

Harlevi, Inger (M) Visby
Regionfullmäktige; ordförande
070-521 12 60, inger.harlevi@gotland.se

Heckscher, Måna (V)
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
mana.tibbling-heckscher01@gotland.se

Hedström, Matts (M) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ersättare
070-575 74 13, matts.hedstrom@gotland.se

Hejdenberg Ronsten, Barbro (C) Visby
Revisor; ordförande
0703-26 80 42, barbro.hejdenberg-ronsten@gotland.se

Hemström, Eleonore (S) Källunge
Valnämnden;  ordförande
076-050 09 78, eleonore.hemstrom@icloud.com

Herdenstam, Cecilia (Fi) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
cecilia.herdenstam01@gotland.se

Herlitz, Elisabet (M) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
073-156 04 29; elisabet.herlitz@gotland.se

Herlitz, John (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
john.herlitz@gotland.se

Herlitz Olsson, Helena (C) Visby
Valnämnden; ersättare
helena.herlitz-olsson01@gotland.se

Hjellström, Kristina (C) Fårö
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
kristina.hjellstom@gotland.se

Hoffman, Emma (S) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
emma.hoffman@gotland.se

Holmstedt, Gerty (S) Gothem
Socialnämnden: ersättare
070-264 85 28, gerty.holmstedt01@gotland.se

Hrdlicka, Anna (L) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
070-519 27 18, anna.hrdlicka@gotland.se

Håkansson, Helene (S) Visby
Överförmyndarnämnden; ersättare
helene.hakansson@edu.gotland.se

 

Jakobsson, Julia (C) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
julia.jakobsson03@gotland.se

Jankert, Peter (V) Havdhem
Regionfullmäktige; ersättare
070-565 01 27, peter.jankert01@gotland.se

Jarve, Jennie (V) Sanda
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
070-306 96 86, jennie.jarve@gotland.se

Johansson, Anders (S) Slite
hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
anders.johansson@gotland.se

Johansson, Margareta (MP) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
margareta.johansson02@edu.gotland.se

Johansson, Tony (S) Slite
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden; ledamot
070-653 95 00, tony.johansson@gotland.se

Josefsson, Arne (C) Rone
Valnämnden; vice ordförande
070-414 56 62, arne.josefsson@alfakassan.se

 

Karivainio, Jari (M) Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
Patientnämnden; ersättare
070-726 48 60, jari.karivainio@gotland.se

Karlsson, Fia (S) Hemse
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
fia.karlsson@gotland.se

Karlström, Thomas (S) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 60 %
Miljö-  och byggnämnden; ledamot, 1:e vice ordförande
thomas.karlstrom@gotland.se

Klang, Thomas, S Romakloster
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
Valnämnden; ersättare
thomas.klang@gotland.se

Krusenstierna von, Robert (M) Ljugarn
Socialnämnden; ledamot
robert.von.krusenstierna@gotland.se

Kull, Magnus (S) Slite
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
magnus.kull@gotland.se

 

Landin, Towe (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
towe.landin@gotland.se

Lange Rosén, Cecilia (SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
cecilia.lange-rosen01@gotland.se"

Larsson, Jenny (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
jenny.larsson05@gotland.se

Larsson, Jimmy (M) Burs
Miljö- och byggnämnden; ersättare
jimmy.larsson@gotland.se

Lassander, Peter (V) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
peter.lassander@gotland.se

Lidqvist, Sara (KD) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Socialnämnden; ersättare
070-273 67 62, sara.lidqvist@gotland.se

Lind, Kent (S) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
kent.lind@gotland.se

Lind, Lena (MP) Lummelunda
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
lena.lind01@gotland.se

Lindby, Gunnel (C) Visby
Regionfullmäktige; 2:e vice ordförande
Överförmyndarnämnden; vice ordförande
070-836 59 60, gunnel.lindby@gotland.se

Lindgren, Lilo (V) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
lilo.lindgren@gotland.se

Lindster, Oscar (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 40 %
Barn- och utbildningsnämnden; ordförande
073-444 79 15, oscar.lindster@gotland.se

Lindqvist, Jan-Håkan S Visby
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
jan-hakan.lindqvist01@gotland.se

Lindström, Susanne (S) Lummelunda
Överförmyndarnämnden; ledamot
073-037 55 60, susanne.lindstrom02@gotland.se

Ljustell, Anita (SD) Tofta
Revisor
anita.ljustell@gotland.se

Lundqvist, Ingemar (M) Väte
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-424 60 34, ingemar.lundqvist01@gotland.se

Löfgren-Dahlström, Kerstin (C) Lärbro
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-051 00 57, kerstin.lofgren-dahlstrom@gotland.se

Magnusson, Irene (SD), Romakloster
Socialnämnden; ledamot
070-042 94 37, irene.magnusson@gotland.se

Malmros, Johan (C) Väskinde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition 50 %
Socialnämnden: 2:e vice ordförande
070-726 30 74, johan.malmros@gotland.se

Mattsson, Aina (L) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
070-281 90 33, aina.mattsson01@gotland.se

Maurin, Filippa (V) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ledamot
filippa.maurin@gotland.se

Medin, Jennifer (MP) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
jennifer.medin@gotland.se

Mickelåker, Arvid (C) Hogrän
Revisor
arvid.mickelaker@gotland.se

Nellmer, Leif (KD) Bunge
Miljö- och byggnämnden; ersättare
leif.nellmer@gotland.se

Nicander, Mariette (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 50 %
Tekniska nämnden; ordförande
073-809 13 88, mariette.nicander@gotland.se

Nilsson, Jimmy (SD) Othem
Regionfullmäktige; ersättare
​jimmy.nilsson04@gotland.se

Nilsson, Martin (MP) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
076-135 25 75 martin.nilsson@gotland.se

Nilsson, Mikael (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ersättare
070-646 15 09, mikael.nilsson01@gotland.se

Nordahl, Ida (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
ida.nordahl01@gotland.se

Nordblom, Karl-Allan (MP) Västerhejde
Miljö- och byggnämnden; ledamot
karl-allan.nordblom@gotland.se

Nypelius, Eva (C) Lokrume
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd i opposition 75 %
073-980 50 97, eva.nypelius@gotland.se

Nypelius, Stefan (C) Bro
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
070-346 67 64, stefan.nypelius@gotland.se

Nysell, Claes (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
claes.nysell01@gotland.se

Oliveskog, Peter(SD) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Tekniska nämnden, ledamot
Miljö- och byggnämnden, ersättare
peter.oliveskog@gotland.se

Olofsson, Therese (C) Roma
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
therese.olofsson@edu.gotland.se

Olsson, Bibbi (C) Rone
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-223 42 20 bibbi.olsson01@edu.gotland.se

Olsson, Leif (S) Visby
Patientnämnden; ersättare
Socialnämnden; ersättare
leif.olsson01@gotland.se

Olsson, Niklas (C) Sanda
Tekniska nämnden; ersättare
niklas.olsson02@gotland.se

Onsjö, Håkan (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; ledamot
070-779 04 04 hakan.onsjo@gotland.se

 

Palm Modig, Kim (--) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
073-910 58 80, kim.palm-modig@gotland.se

Palmgren, Jessica (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
Patientnämnden; ordförande
jessica.palmgren@gotland.se

Persson, Margareta (M) Hablingbo
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
margareta.persson02@gotland.se

Reinhag, Filip (S) Eskelhem
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 50 %
Hälso- och sjukvårdsnämnden;  ordförande
073-642 07 19, filip.reinhag@gotland.se

Robsarve, Ing-Britt (C) Fröjel
Patientnämnden; ersättare
ing-britt.robsarve@gotland.se

Rodebjer Petter (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
petter.rodebjer@gotland.se

Rosell, Carin (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-592 33 99, carin.rosell@gotland.se

Runander, Lina (M) Fröjel
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
Barn- och utbildningsnämnden; 1:e vice ordförande
070-612 30 99, lina.runander@gotland.se

Rådkvist, Tomas (MP) Grötlingbo
Tekniska nämnden; ledamot
tomas.radkvist@gotland.se

Rådström, Dan (C) Väskinde
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
dan.radstrom@gotland.se

 

Secho, Zenar (S) Follingbo
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
zenar.secho@gotland.se

Seid, Micke (MP) Lärbro
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
070-544 66 40, micke.seid@gotland.se

Sigsarve, Stellan (C) Näs
Miljö- och byggnämnden; ersättare
073-140 00 86, stellan.sigsarve01@gotland.se

Silvén, Mårten (M) Hemse
Regionstyrelsen; ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
marten.silven@gotland.se

Simonson, Lena (M) Visby
Revisor
070-728 85 55, lena.simonson@gotland.se

Sjöberg, Annette (S) Havdhem
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
annette.sjoberg@gotland.se

Sjöli, Martin, (S) Sanda
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-020 43 72, martin.sjoli@gotland.se

Skalberg Karlsson, Jesper (M) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Riksdagsledamot
072-547 60 28, jesper.skalberg-karlsson@gotland.se

Skarphagen, Anita (S) Fårösund
Revisor
anita.skarphagen@gotland.se

Solin, Gunnar (M) Visby
Barn- och utbildningsnämnden; ersättare
Överförmyndarnämnden; ersättare
gunnar.solin@gotland.se

Steen, Maud (S) Hejdeby
Valnämnden; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
maud.steen@gotland.se

Stenberg, Michael (--) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
073-738 48 69, michael.stenberg@gotland.se

Strandell, Tilde (S) Tofta
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ersättare
070-425 13 18, tilde.strandell02@gotland.se

Strid, Clas (SD) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
clas.strid@gotland.se

Stridh, Britta (M) Lärbro
Socialnämnden; ersättare
britta.stridh@gotland.se

Ståhl, Wolge (SD) Klintehamn
Regionfullmäktige; ledamot
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ledamot
070-772 70 00, wolge.stahl@gotland.se

Sundin, Anngret (S) Gammelgarn
Barn- och utbildningsnämnden; ledamot
073-708 73 65, anngret.sundin@gotland.se

Sundin, Mats (S) Gammelgarn
Revisor
070-452 70 87, mats.sundin02@gotland.se

Swedborg, Henrik (M) Visby
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
henrik.swedborg@gotland.se

Svensson, Benjamin (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Socialnämnden; ersättare
070-754 21 31, benjamin.svensson@gotland.se

Söderberg, Björn (C) Lokrume
Socialnämnden; ledamot
bjorn.soderberg@gotland.se

 

Teigland Wallstedt, Tove (MP)  Hejde
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
tove-elisabeth.teigland-wallstedt@gotland.se

Thomsson, Lars (C) Vänge
Regionfullmäktige; ledamot
Miljö- och byggnämnden; 2:e vice ordförande
070-825 11 10, lars.thomsson@gotland.se

Thomsson, Reimer (M) Silte
Överförmyndarnämnden; ledamot
reimer.thomsson@gotland.se

Tillander, Tore (V) Slite
Miljö- och byggnämnden; ledamot
073-360 99 77, tore.tillander@gotland.se

Unger, Andreas (M) Västerhejde
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 50 %
Miljö- och byggnämnden; ordförande
073-426 33 02, andreas.unger@gotland.se

Wagenius, Linda (V) 
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
073-205 67 18, linda.wagenius@gotland.se

Wahlström, Kjell (S) Slite
Regionfullmäktige; ersättare
Miljö- och byggnämnden, ledamot
070-640 22 76, kjell.wahlstrom@gotland.se

Vall, Andreas (M) Visby
Socialnämnden; 1:e vice ordförande
andreas.vall@gotland.se

Wallin, Ann-Christine (C) Sanda
Socialnämnden; ledamot
070-744 20 17, ann-christin.wallin@gotland.se

Werkelin Carlsson, Inger (S) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
inger.werkelin-carlsson@gotland.se

Westberger, Sara (KD) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
070-428 89 22, sara.westberger@gotland.se

Westerén, Hanna (S) Visby
Regionfullmäktige; ledamot
Riksdagsledamot
072-556 45 23, hanna.westeren@gotland.se

Wetterlund, Christer (S) Visby
Regionfullmäktige; ersättare
Tekniska nämnden; ersättare
070-727 79 61, christer.wetterlund@gotland.se

Wiggsäter, Cecilia (M) Burgsvik
Tekniska nämnden; ersättare
cecilia.wiggsater@gotland.se

Wijkström, Hanna (MP) Visby
Miljö- och byggnämnden; ersättare
hanna.wijkstrom@gotland.se

Vilhelmsson, Sara (M) Tofta
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ledamot
Regionråd 50 %
sara.vilhelmsson01@gotland.se

Wood, Gisela (L) Havdhem
Regionfullmäktige; ersättare
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
076-110 38 80, gisela.wood@gotland.se

Vretling, Per Arne (SD) Hemse
Regionfullmäktige; ersättare
073-688 24 08 per-arne.vretling@gotland.se

Writler, Bobo (M) Visby
Regionfullmäktige: ersättare
Tekniska nämnden; ledamot
073-990 80 00, bobo.writler@gotland.se

Wärn, Roger (M) Stånga
Regionfullmäktige; ersättare
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
070-556 10 75, roger.warn@gotland.se

von Zweigbergk, Rikard (C) Visby
Socialnämnden; ersättare
rikard.@vonzweigbergk01@gotland.se

Åberg, Malin (C) Guldrupe
Regionfullmäktige; ledamot
Regionstyrelsen; ersättare
073-582 94 87, malin.aberg@gotland.se

Åkeson de Paulis, Susanne (S) Vibble
Hälso- och sjukvårdsnämnden; ersättare
susanne.akeson.de.paulis@gotland.se

Åkerlund, Lars (V) Vänge
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ersättare
lars.akerlund@edu.gotland.se

Öjefors Quinn, Victoria (V) Hemse
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ledamot
073-322 32 54, victoria.ojefors-quinn@gotland.se

Österlund, Per (M) Eskelhem
Valnämnden; ledamot
073-979 55 61, boterarve@spray.se

Öström, Rolf (M) Burs
Regionfullmäktige; ledamot
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden; ordförande
070-378 19 58, rolf.ostrom@gotland.se

Öström, Ronny (S) Visby
Tekniska nämnden; ersättare
ronny.ostrom@gotland.se