Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: gis@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Karttjänster

De karttjänster vi för tillfället kan erbjuda är:

Observera! Om vissa länkade PDF:er inte går att öppna, prova en annan webbläsare.

Kartinformationen bygger helt eller delvis på Lantmäteriets produkter. Observera att gränserna i kartan saknar rättslig verkan. Vid frågor om fastighetsgränser kontakta Lantmäteriet. 

Upphovsrätt

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Region Gotland och Lantmäteriet har upphovsrätt på allt kartmaterial.