Kontakt

Administrationen för förskola och fritidshem

Telefon: 0498-26 34 90
Telefontid: måndag - fredag, klockan 8.30-9.30, 10.00-12.00 och 13.00-14.30
Under vecka 24 till 32 är telefontiden måndag - fredag 8.30-12.00
E-post: barnomsorg@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avgifter och regler

Alla barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller föräldralediga har rätt att gå i förskola från att de fyllt 1 år tills de börjar förskoleklass. Plats i förskola är avgiftsbelagd.

Den allmänna förskolan för barn tre till fem år är avgiftsfri. Allmän förskola omfattar en vistelsetid på 15 timmar per vecka mellan 1 september till 31 maj. Önskar man mer tid i förskolan för sitt barn under sommarperioden den 1 juni till 31 augusti ska en ansökan göras om detta och ordinarie taxa gäller.

Arbetssökande och föräldralediga

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga erbjuds 25 timmar i veckan i förskolan.

För barn 3-5 år, som omfattas av allmän förskola, tas en avgift ut för de timmar som överstiger 15 timmar per vecka.

Barn från annan kommun 

Barn från andra kommuner kan beviljas förskoleplats på Gotland under förutsättning att hemkommunen betalar platsen.

Schema

Förskolan behöver ett schema över vilka dagar och tider som barnet ska vara på förskolan. Verksamheten och personalens arbetstider planeras efter barnens scheman.

Du registrerar och ändrar ditt barns schema via Familjesidan eller appen Edlevo. Anmäl schemaändringar så fort du vet de nya tiderna. Det är viktigt att du registrerar rätt schema för att vi ska kunna planera vår verksamhet.

Om schemaförändringen påverkar förskolans öppettider eller bemanning, behöver vi få in de nya tiderna senast två veckor i förväg.

Visar det sig att de inkomstuppgifter du lämnat till oss är lägre eller högre än den faktiska inkomsten så innebär det att Region Gotland i efterhand justerar barnomsorgsavgiften för kontrollåret.

Inskrivnings- och avgiftsregler

Inskrivnings- och avgiftsreglerna för kommunala förskolor och fritidshem är beslutade av barn- och utbildningsnämnden.

Läs reglerna i sin helhet under länk nedan

Viktigt att du uppger rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften för förskola och/eller fritidshem för hushållet blir rätt. Taxan grundas på hushållets totala inkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Region Gotland efterkontroller avgiften du har betalat genom att jämföra den inkomst hushållet uppgett mot den taxerade årsinkomsten. Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom Region Gotland behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.