Kontakt

Enhetschef
Karina Hedengrahn
Telefon: 0498-26 34 54
E-post: karina.hedengrahn@gotland.se

Handläggare
Måndag-fredag 9-12
Telefon: 0498-20 49 69
E-post: mottagningsteamet.sof@gotland.se

 

Alla kontaktuppgifter till särskild boende finner du i tjänsten jämför särskilda boende.

Länk till tjänsten jämför särskilda boenden, Jämför särskilda boenden


 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemtjänst

Har du svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet?
Då kan du ansöka om hemtjänst.

Om du har behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt finns möjlighet att ansöka om det stöd.

Du ansöker om hemtjänst via socialförvaltningens myndighetsavdelning. Ansökan eller anmälan om behov görs via vår e-tjänst eller via en blankett som du hittar nedan under "Information , e-ansökan och blankett".

Du blir då kontaktad av en handläggare som tillsammans med dig utreder ditt behov av hemtjänst.

Du kan enkelt ta reda på vad din avgift för hemtjänst beräknas bli. Använd vår räknesnurra. Då kan du få en uppfattning om vad kostnaden blir. Beräkningen är preliminär:

Vill du veta mer om digital nattillsyn:

Region Gotland har valfrihetssystem LOV, vilket betyder att du möjlighet att välja utförare av hemtjänsten: