Kontakt

Habiliteringen

Telefontid för tidsbokning:

Måndag - fredag klockan 06:30 - 16:00
Telefon: 0498-26 82 31 (återuppringningstjänst)
 

Avbokning:
Telefon: 0498-26 82 31 (knappval 1)
Uteblivet besök/ej avbokat besök senast klockan 14.00 dagen innan kommer att debiteras.
 

Besöksadress:
Birkagatan 1Y, 621 84 Visby, Hitta hit
 

Annelie Malmqvist
Enhetschef
Telefon: 0498 - 26 86 45
E-post: annelie.malmqvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Välkommen till Habiliteringen

Habilitering är specialistvård och stöd till barn, ungdomar och vuxna som har bestående funktionsnedsättningar, och deras närstående.

Det kan vara en nedsättning i förmågan att röra sig, förstå omvärlden eller att kommunicera och samspela med andra människor.


Habilitering är till för personer som har

  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Rörelsenedsättning
  • Autism
  • Tidigt förvärvad hjärnskada eller ryggmärgsskada
     

Habiliteringens team och yrkesgrupper

 

Habiliteringens team och yrkesgrupper

 

Att få kontakt med Habiliteringen
 

Oftast skickar en läkare eller psykolog en remiss till oss. Men du själv eller en närstående kan skriva en egenremiss till Habiliteringen.

 

 

Hitta direkt