Sök

Yrkeshögskola

Hitta på sidan

Här hittar du information om de yrkeshögskoleutbildningar (YH) Region Gotland genomför på Gotland eller yrkeshögskoleutbildningar på annan ort som vi genomför ihop med andra aktörer.

Yrkeshögskoleutbildningar drivs i nära samarbete med arbetslivet och svarar mot ett verkligt behov av kompetenser som finns på arbetsmarknaden.

Samtliga yrkeshögskoleutbildningar som ges i Sverige måste vara godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan. Alla är eftergymnasiala och berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Aktuella YH-utbildningar

Vad innebär en YH-utbildning?

  • Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå som svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden.
  • Utbildningen har skräddarsytts i nära samarbete med arbetslivet.
  • Teori varvas med praktik i utbildningen ingår lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. På detta vis får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden och kan ditt yrke bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt.
  • Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSN.

Vem kan söka en YH-utbildning?

Behörig att antas till en YH-utbildning är du som fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan. Du behöver ha lägst betyget godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande inom gymnasial vuxenutbildning.

Behörigheten kan också bestå av att man genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig yrkeshögskoleutbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan. Myndigheten har också ansvaret för tillsynen av utbildningarna.

Jörgen Benzler
Utbildningsledare vuxenutbildningen Gotland
Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Besöksadress: Gesällgatan 7

621 82 Visby

Andrea Persson
Telefon: 0498-20 36 72
E-post: andrea.persson@gotland.se
Rum 33

Anna Andersson
Telefon: 0498-20 36 75
E-post: anna.andersson05@gotland.se
Rum 44

Susanne Martinsson
Telefon: 0498-20 36 44
E-post: susanne.martinsson@gotland.se
Rum 31

Sofi Öhrn
Telefon: 0498-20 36 96
E-post: sofi.ohrn@gotland.se
Rum 45

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024
Dela sidan