Sök

Tentamenservice

Hitta på sidan

För att underlätta för dig som studerar på distans, mot universitet och högskolor eller andra externa lärosäten runt om i Sverige, erbjuder vi tentamenservice. Under förutsättning att ditt lärosäte tillåter det.

Alla prov skrivs på Vuxenutbildningen, Gesällgatan 7 i Visby. Samtliga studenter som skriver sin tentamen hos oss måste vid skrivtillfället visa upp legitimation samt kvitto på betald tentamensavgift. Vuxenutbildningen är medlem i Nitus och vi använder deras kvalitetskriterier.

Anmälan skrivtid

Studier via externa lärosäten

För dig som studerar på distans via högskola, universitet eller andra lärosäten och ska skriva tentamen görs bokning, senast två veckor innan skrivtillfället, via vår e-tjänst.

Observera att skrivtiden måste överensstämma med lärosätets skrivtider.

Du som studerar vid Karlstads universitet och ska skriva distanstentamen behöver endast anmäla dig till universitetet.

Avvikande/begränsade skrivtider

Inga skrivtillfällen

 • Röda dagar
 • 5 januari
 • 30 april
 • 23 december
 • 30 december
 • Fredag (klämdag) vid Kristi himmelfärdsdag
 • Dag innan midsommarafton
 • Dag innan Alla helgons dag
 • Veckorna 29–31

Tentamensavgift

Tentamensavgift per tentamenstillfälle vid vuxenutbildningen (kommunal vuxenutbildning):

 • 100 kronor för elev/studerande som är skrivna i kommun Gotland
 • ​500 kronor för elev/studerande som inte är skrivna i kommun Gotland

Så här betalar du för tentamen

Inbetalning ska göras innan skrivtillfället och kvitto/utdrag ska uppvisas för tentamensvakt.

Bankinbetalning

Betalningsmottagare: Region Gotland
Bankgiro: 339-8328

Ange vid tentamensavgift:
Namn samt A7140 K3699 V4754

Swish eller kortbetalning

Betalning sker på plats i Antons café på vuxenutbildningen under öppettiderna. Ange ditt namn i meddelande.

Bekräftelse ska meddelas ditt lärosäte

Du får en bekräftelse att du är inbokad med kontaktuppgifter, dit skrivningen ska skickas, som du ska meddela ditt lärosäte.

Studier via Trainor

För dig som läser via Trainor görs anmälan till tentamenservice@gotland.se

Vid frågor kontakta tentamenservice@gotland.se.

Studier via Hermods

För dig som studerar via Hermods och ska skriva nationellt prov eller andra kursprov görs bokning, senast en vecka innan skrivtillfället, till e-post npdistans@gotland.se.

Ange namn, personnummer, kurs och skrivdatum.

Studier på vuxenutbildningen

För dig som ska skriva prov via Tentamenservice görs bokning, senast en vecka innan skrivtillfället, till e-post tentamenservice@gotland.se.

Ange namn, personnummer, kurs, prov, lärare och provdatum.

Provtillfällen

Provtillfällen är 9.00 onsdagar jämna veckor. Andra tillfällen kan tillkomma.

Vid frågor kontakta tentamenservice@gotland.se

Perioder vecka 32–24 (uppehåll vecka 25–31).

Prövningar

Du som vill ha betyg i en kurs kan göra en prövning.

Tentamenservice

Gesällgatan 7

621 82 Visby

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Lämna synpunkter på vår nya webb

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 februari 2024
Dela sidan