Sök

Vårdbiträde i kombination med studier i svenska

Den 7 oktober 2024 startar en utbildning till vårdbiträde i kombination med studier i svenska på 700 poäng.

Äldre kvinna i rullstol

I den här utbildningen läser du kurser inom vård och omsorg. Du får bland annat lära dig hur kroppen fungerar, du får lära dig om äldre människor och deras sjukdomar, om olika funktionsnedsättningar och om psykiatriska sjukdomar.

Som vårdbiträde kan du framför allt arbeta inom äldreomsorgen, på ett särskilt boende eller inom hemtjänsten.

Du kommer att ha lektioner tre dagar i veckan. De dagarna läser du både yrkeskurser och svenska.

Utbildningen innehåller också APL (praktik på en arbetsplats). På arbetsplatsen har du en handledare som undervisar i det praktiska arbetet.

Innan du börjar praktisera på en arbetsplats inom vård och omsorg behöver du hämta ett utdrag ur belastningsregistret. Mer information om hur du gör detta får du när du blir antagen till utbildningen.

Kurser som ingår i utbildningen

  • Anatomi och fysiologi
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning
  • Gerontologi och geriatrik
  • Omvårdnad
  • Psykiatri
  • Psykologi
  • Social omsorg
  • Hälso- och sjukvård
  • Svenska (sfi eller SvA)

Studieperiod: 7 oktober 2024–19 december 2025
Studietakt: Utbildningen är på heltid och ger möjlighet att få CSN.
Förkunskapskrav: Sfi D-kurs (du ska vara klar med C-kursen).
Sista ansökningsdag: 18 augusti 2024
Antal platser: 16

Du ansöker på vuxenutbildningen Gotland

Kontakta Region Gotland

Tina M Larsson
Samordnare för yrkesutbildningar på vuxenutbildningen Gotland.

Gesällgatan 7

621 82 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00