Sök

Betyg och bedömning

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om eleven uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sina kunskaper vid tiden för betygssättningen. Resultatet på nationella prov ska särskilt beaktas.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg medan F är ett icke godkänt betyg.

Betygssättning är en myndighetsutövning och ett betyg går inte att överklaga.

Nationella prov

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Individuell studieplan

Varje elev i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan.

Den individuella studieplanen ska innehålla information om:

  • vilken studieväg eleven går på och de val av kurser eller ämnesområden som eleven har gjort,
  • om eleven följer ett fullständigt eller utökat program,
  • vilka kurser som ingår i elevens fullständiga program och, om eleven följer ett utökat program, vilka kurser som ligger utanför det fullständiga programmet,
  • om eleven följer ett individuellt anpassat program och i så fall vilka kurser som har bytts ut,
  • om eleven följer ett reducerat program och i vilken omfattning samt om möjligt vilka kurser som har tagits bort,
  • elevens studier i grundskolans ämnen, och
  • andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som är menade att ingå i utbildningen om eleven följer ett introduktionsprogram.

Rektor har ansvar för att skolan tar fram en individuell studieplan i dialog med eleven.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 februari 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00