Sök

Så här arbetar vi på Dalhem skola

I Dalhem skola har språket stor betydelse.

Utveckla språk och tanke

  • Från förskoleklass till årskurs 6 utmanas och tränas eleverna i att tänka själva och att våga uttrycka sina tankar. Bland annat genom ” klassens ring” då eleverna sitter tillsammans i en ring och samtalar om känslor och relationer. I klassens ring får eleverna en förståelse för varandras likheter och olikheter. De lär sig att framföra sina åsikter men också att lyssna på andra.
  • I Logg- och tankeboken får eleverna regelbundet reflektera kring kunskap, lärandet, och känslor vilket medför att de får syn på sitt eget lärande, får en förståelse för sig själva och andra i ett socialt sammanhang samt känner större delaktighet i skolarbetet.
  • Ett annat välkommet inslag är talarstolen. I den får eleverna läsa upp sagor, berättelser eller berätta om något de varit med om. Här ser vi tydligt hur eleverna stärker sitt självförtroende att tala inför andra och även utvecklas inom skrivandet.
  • Alla elever blir lästa för eller läser själva varje dag.
  • Vi ger eleverna verktygen för hur en berättelse är uppbyggd och inspirerar dem till att skriva egna sagor och berättelser.

Vi lär i skogen

Närheten till skogen och naturen uppmuntrar till regelbundna skogsutflykter där lärande, lek och rörelse vävs samman.

Vänner

Vi arbetar aktivt för att förebygga kränkande behandlingar på skolan. Två elever från varje årskurs 3-6 har utsetts till kamratstödjare och tre lärare utgör trygghetsteamet. Kamratstödjarna och trygghetsteamet har kontinuerliga möten för att prata om stämningen på skolan.

Vi arbetar aktivt för ett trevligt språk och bemötande och en god kamratanda på skolan.

Kontakta Region Gotland

Dalhem skola

Dalhem Skola 142

622 56 Dalhem

Telefon fritids: 070-447 73 01

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt