Sök

Food trucks och matvagnar

En food truck är ett fordon med tillrednings- och försäljningsutrymme inuti som med lätthet kan flyttas från en angiven plats till en annan. Matvagnar omfattas av samma bestämmelser som food trucks och är en servering på släpvagn utan egen framdrift.

Produkterna är enklare måltider och serveras direkt till förbipasserande. Bodar och kiosker bedöms inte som food truck utan räknas som försäljningsmoduler. Vi använder ordet food truck som helhetsbegrepp för matförsäljning från både motordrivet fordon och matvagnar.

Region Gotland erbjuder sex platser intill Östercentrum, två platser vid Skeppsbron och två platser vid Norderstrand i Visby för uppställning av food trucks. Se karta över områdena nedan. Region Gotland har inte möjlighet att tillhandahålla el, vatten/avlopp eller sophantering på dessa platser.

På Gotland i övrigt görs bedömning om lämplighet för varje enskild plats.

Ansökan

Om du vill hyra en av dessa platser ska du skicka in en ansökan till Polisen. I din ansökan behöver följande finnas med:

 • En beskrivning av tänkt verksamhet. Det ska framgå vilken typ av mat som ska serveras och i vilken utsträckning du kommer att vara på plats. Du ska även redogöra för hur avfall och sopor kommer hanteras
 • Minst två bilder på food trucken/matvagnen. Serveringsluckans placering ska framgå.
 • Kopia på tillstånd från Räddningstjänsten i det fall food trucken har gasol med totalvolym om 60 liter eller mer.

Villkor

Att hyra plats för food truck är förknippade med bland annat följande villkor:

 • Företaget som ansöker ska vara registrerat för F-skatt eller FA-skatt hos skatteverket
 • Food trucken ska uppfylla gällande livsmedelslagstiftning
 • Vid motorfordon får fordonets totalvikt max vara 3500 kg. Fordonet som ansökan avser skall vara upptaget i vägtrafikregistret och registrerat som personbil, lastbil eller buss
 • Elverk/aggregat som drivs av diesel eller bensin tillåts inte. Region Gotland bistår inte med frågor rörande elförsörjning och kan inte erbjuda platser där extern elförsörjning är möjlig
 • Tillståndshavaren skall städa inom en radie av 25 meter (efter avfall som kan härröras till verksamheten) och hålla egna anläggningen i vårdat skick
 • Food truck får enbart stå uppställd på upplåten plats mellan 06:00 - 24:00. Övrig tid ska den avlägsnas från platsen
 • Vid ansökan om plats för fordon som har gasol med totalvolym på 60 liter eller mer, ska tillstånd från Räddningstjänsten bifogas ansökan till polisen. Upplåtelse ges endast i de fall detta är bifogat
 • Ytan som upplåts gäller endast för fordonet. Yta för stolar, bord eller annan utrustning upplåts inte
 • Tillståndet är personligt och får inte överlåtas.

Karta över food truck-platser

Kontakta Region Gotland

Offentlig plats
Teknikförvaltningen, parkenheten

Visborgsallén 19

621 81 Visby

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00