Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon:  0498-26 90 00, knappval 2. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: Måndag-fredag klockan 09.00-11.30. 

Öppettider för besök

Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Måndagar och torsdagar klockan 09.00-10.00

Hemse
Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 58, Hemse
Onsdagar och fredagar klockan 10.00-12.00  

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Söka bygglov i Visby innerstad

För Visby innerstad gäller detaljplan med byggnadsordning. Planen innehåller bestämmelser som ska skydda kulturvärdena när du vill ändra, bygga till eller bygga nytt.

Riktlinjerna i byggnadsordningen fungerar som stöd för att lättare kunna tolka planen. I innerstaden råder utökad bygglovplikt, vilket innebär att bland annat underhåll, fasadändringar, byte av material och trädfällning är bygglovspliktigt. De allra flesta åtgärder fordrar att du kontaktar en antikvarie och beställer en antikvarisk förundersökning som ska ligga till grund för projekteringen.

Om fastigheten är byggnadsminne behöver du även söka tillstånd hos länsstyrelsen. Eftersom hela Visby innerstad är fornminne behövs också länsstyrelsens tillstånd för markingrepp.

 

  • Börja med att höra av dig till kundtjänst för bygglov. Vad gäller för min fastighet? Behöver jag söka bygglov? Ska jag beställa en antikvarisk förundersökning?
  • Kontakta en antikvarie. På Boverkets hemsida finns listor på certifierade antikvarier och på Nätverket för byggnadsvård kan du få tips på antikvariska konsulter och hantverkare med erfarenhet av traditionella hantverk och metoder.
  • Skicka in din bygglovsansökan med nödvändiga ritningar, kartor och beskrivningar samt bifoga den antikvariska förundersökningen. Behövs det en anmälan? Behövs det en kontrollansvarig ? Vad ska kontrollplanen innehålla? Ställs krav på en fristående antikvarisk sakkunnig (KUL 2)?
  • Avvakta beslut och startbesked. Läs igenom noga och anlita hantverkare som kan genomföra åtgärden enligt villkoren i beslutet.
  • Bygget kan starta. Antikvarien ska kontrollera de antikvariska punkterna i kontrollplanen. När alla kontroller är verifierade, begär du slutbesked.
Sidan uppdaterad: 7 februari 2018
Ansvarig för sidan: Maria James

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?