Sök

Samla dagvatten – Regnvatten till toalett

Intresset för att använda regnvatten eller annat externt vatten för att spola toaletter samt andra innovativa vattenbesparande lösningar har ökat.

Spola gärna med regnvatten

Det går bra för Region Gotlands vatten- och avloppsabonnenter att göra ändringar som att exempelvis spola vattenklosetten med regnvatten eller annat externt vatten istället för dricksvatten. Men innan omkopplingen sker måste extra vattenmätare installeras. Det måste även säkerställas att vattensystemet är brutet så att det inte finns risk för att regnvattnet eller annat externt vatten kan blandas ihop med det kommunala vattnet.

Genom att sätta upp en extra mätare debiteras abonnenten för korrekt spillvattenförbrukning.

Krav för installation:

 • Extra mätare för inkommande regnvatten eller annat externt vatten (samt eventuellt extra mätare om man fyller på regnvattentank med dricksvatten vid behov).
 • Brutet vatten (luftgap på minst 30 cm mellan kommunalt vatten och regnvatten/externt vatten för att säkerhetsställa att regnvatten/externt vatten aldrig ska kunna komma in och kontaminera det kommunala vattnet).
 • I övrigt ska samma krav ställas på användandet, som på ordinarie spillvatten i enlighet med ABVA (Allmänna bestämmelser VA).

Du behöver alltså skicka in en ansökan till Region Gotland om ändrad användning eller nybyggnation tillsammans med en redovisning/planskiss för installation.

Efter inskickad ansökan ska även ett platsbesök göras hos abonnenten av vattenmätartekniker som granskar att installation överensstämmer med systemskiss och uppsatta krav för anslutning. Vid platsbesöket bestäms också hur och var extra vattenmätare ska sättas upp.

 • Vattna växter. Regnvattnet kan användas för bevattning både inom- och utomhus, vilket är extra bra under längre perioder av torka och kanske bevattningsförbud.
 • Leda in i huset och kanske rena det lite för att spola i toaletter, duscha eller använda det till tvättmaskinen.
 • Tvätta prylar. Regnvattnet kan användas för att skölja av smutsiga prylar.
 • Fyll på vattenreservoar. Regnvattnet kan användas för att fylla på dammen.
 • Laga mat. Du kan koka mat i renat regnvattnen om så krävs.
 • Tvätta dig. Regnvattnet kan du ju faktiskt duscha i också eller tvätta ditt husdjur med. Det finns flera olika smarta lösningar på utomhusduschar med regnvatten i dag, bara en googling bort. Står du dessutom i en balja och använder dig av miljövänliga produkter när du duschar så kan du ta tillvara på vattnet du använder ytterligare en gång. Kanske till att vattna med?
 • Avlastning av andra system. Att samla regnvatten innebär att man samtidigt avlastar dagvattensystemet.
 • Minskad andel köpt vatten om du är ansluten till kommunalt vatten.
 • Som nödvatten om det behövs.
 • Du gör en fin hållbarhetsinsats!
 • Och ett bonustips - vattna vid rätt tidpunkt. Bevattning på morgonen eller kvällen minskar avdunstning och ger växterna tid att absorbera vattnet innan solen blir för stark. Undvik att vattna mitt på dagen när värmen är som högst.

 • Enklast är att samla i regnvattentunnor. En regnvattensamlare installerar du enkelt genom att såga av stupröret och montera ett kit med regnvattensamlare (som också gör att du inte kan överfylla tunnan) mellan över- och underdel av stupröret. Ställa tunnan på en underdel så du kan komma ut tappkranen som ska finnas längs ner i tunnan.
 • Många använder även så kallade IBC-tankar på en kubik. Varför inte klä in den med träpanel? Snyggt och håller länge!
 • Större behållare för vatteninsamling kan du antingen låta stå synliga på backen, lägga dem under altan, dölj med häckväxter eller en trälåda. Eller gräv ned en eller flera vattentankar för en prydligare trädgård. Det viktiga är att vattnet kan rinna in i dem utan att det tar stopp längs vägen eller uppstår bakfall. Vattnet kan även passera genom silar och filter vilket gör att det går att använda till tvätt, toalett, bevattning eller till exempel att fylla poolen med. Passa på att gräva ner tankar när man dränerar om huset. Lägg den gärna på frostfritt djup. Pumpar kan med fördel drivas av solljus. Googla, det finns många modeller på marknaden.
 • Ett annat alternativ är att du leder regnvattnet ner i en damm. förutsatt att du har en bra lösning för eventuellt överskottsvatten (om dammen svämmar över). Där kan du sedan ha pump, filter, fiskar och växter för rening - kanske till och med för att bada i under varma sommardagar. Det är vackert med vattensamlingar och ger liv i trädgården. Ett litet vattenfall porlar härligt.
 • Samla vatten på balkong. Balkongodlingens krukor slukar vatten. Uttorkande vindar och gassande sol ökar vattenbehovet ytterligare. På balkongen passar ett mindre kar eller en minitunna som samtidigt blir en prydnad. Kolla bara så att tyngden är inom godkända gränser och att föreningen tillåter att du samlar in regnvatten.
 • Kvalitet på regnvatten. Regnvatten håller god kvalitet och är en fantastisk resurs för en cirkulerande, hållbar odling. Vid bevattning av odlingar är regnvatten föredraget framför kranvatten av flera skäl. Regnvatten är syrerikt, innehåller inte mineraler och påverkar inte markens pH-värde eller näringsinnehåll. Det är särskilt fördelaktigt för växter som inte trivs med kalkrikt vatten. Om du bor i ett område där kranvattnet har höga halter av kalk är det därför fördelaktigt att återvinna och använda regnvatten istället. Om du är orolig för utlakning av farliga ämnen från tak, som asbest i eternit, har denna fråga utretts av Naturvårdverket. Mätningarna visar inga skadliga halter. Förklaringen är att vattnet passerar för snabbt för att hinna laka ut farliga ämnen.
 • Mycket regnvatten handlar det om! Visste du att från ett 100 kvadratmeter stort tak på Gotland, kan man samla in cirka 50 kubikmeter vatten per år?!

 • Solcellspump med droppbevattning.
 • Bevattningsdator sammankopplad med pumpsystem.
 • Dränkbar pump för smutsigt vatten.
 • Vanlig dränkbar pump.
 • Pump för regntunna.
 • Högtryckstvätt med sugfunktion.
 • Vattenkanna.

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt