Sök

Provpumpning i Tofta Kyrkby

Teknikförvaltningen genomför en provpumpning av den befintliga kommunala vattentäkten i Tofta kyrkby. Provpumpningen görs för att säkerställa hållbara uttagsmängder av grundvatten framöver samt för att ringa in det område kring vattentäkten som påverkas av uttaget. Resultat från provpumpning kommer att vara underlag för kommande tillståndsprövning av vattenuttaget.

Inför provpumpningen av vattentäkten har en inventering av brunnar i området genomförts. I samband med provpumpningen behöver automatiska mätningar av grundvattennivåer göras i ett antal privata brunnar. Fastighetsägare har kontaktats om att medverka vid mätningarna. Provpumpningen planeras att utföras under våren 2024 – våren 2025.

Ett informationsbrev om kommande provpumpning har skickas ut till alla fastighetsägare inom ca 1000 meter från vattentäkten.

Teknikförvaltningen bjöd den 24 mars 2024 in till en inledande informationsträff kring kommande provpumpning och mätning i privata brunnar. Mötet skedde i bygdegården i kyrkbyn.

Inledande stegprovpumpning utförs under en dag innan långtidsprovpumpning utförs. Preliminär start för långtidsprovpumpningen är under slutet av maj 2024 och stopp i oktober 2024.

Aktuellt

Den 28 maj 2024 utfördes en stegprovpumpning av vattentäkten under 7,5 timmar. Vid en stegprovpumpning ökas uttaget stegvis samtidigt som påverkan dokumenteras i omkringliggande brunnar. Målet med stegprovpumpningen är att utvärdera uttagsbrunnens hydrauliska egenskaper och att fastställa ett lämpligt flöde för långtidsprovpumpningen.

Vid eventuella frågor skriv i första hand till vattentakt@gotland.se

Kontakperson är Karin Åkerlund (0498-26 99 36) karin.akerlund@gotland.se

Mer information

Kontakta Region Gotland

Region Gotlands kundtjänst

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00