Sök

Parker och grönområden

Parker och grönområden är den välplanerade stadens gröna lungor och har stor betydelse för klimat och luft, människors välmående samt för växt- och djurlivet. Inom Region Gotland finns parker och grönområden med varierande karaktär med allt från strandpromenader, stadsparker, fickparker till mer naturlika områden.