Kontakt

Catharina Ampler
Projektledare Bokstart
Telefon: 070-083 07 61
E-post: catharina.ampler@gotland.se
 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bokstart Gotland

Bokstart Gotland är en satsning som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar, och andra vuxna i barnets närhet, att läsa högt, prata, sjunga, rimma och ramsa med sitt barn. Projektet genomförs av barnhälsovården, biblioteket, förskolan och öppna förskolan, tillsammans med familjer.

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Att prata och skoja, titta i böcker och läsa eller rimma och ramsa tillsammans är ett härligt sätt att umgås. Det hjälper barnet att utveckla sitt språk vilket gör stor skillnad i livet. Göteborgs Stad har gjort en film som handlar om just det här:   

 

En viktig del i Bokstart är hembesök till familjer, med inspirerande samtal om språkutveckling och högläsning samt bokgåvor. Hembesöken görs av två "bokstartare" och sker i områden som är utvalda av Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. De familjer som tackar ja till erbjudandet om att vara med i Bokstart får två besök under barnets första levnadsår.

Dessutom får de familjer som är med i barnhälsovårdens program ett Minibokstartsamtal med en bokgåva via BVC när barnet är åtta månader. På det sättet får alla små barn på Gotland ta del av Bokstart i någon form. Det tycker vi är fantastiskt! 

Illustration Bokstart Gotland

 

Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige sedan 2015. Bokstart Gotland startade under 2018 och finansieras av Kulturrådet.

Läs mer om Bokstart på Kulturrådets hemsida.