Sök

Din krisberedskap

Vi lever i ett modernt land där de flesta av oss lever ett tryggt och säkert liv med många bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Det vi normalt tar för givet kan sluta att fungera och vardagen kan bli besvärlig.