Sök

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i korthet

Genrebild tandvård (Mostphotos)

Bemanningen i sommar, folktandvårdens helgjour och det ekonomiska läget i hälso- och sjukvården var några av de ärenden som togs upp på dagens sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nedan presenteras endast ett urval av alla ärenden från dagens sammanträde.

Klicka på den här länken om du vill fördjupa dig i något ärende i kallelsen och handlingarna

Folktandvården upphör med helgjour

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att Folktandvårdens helgjour upphör i enlighet med förvaltningens förslag från den 1 september 2024. Helgjouren kommer att hålla öppet under storhelger så som jul och nyår samt påsken. Förvaltningen fick samtidigt i uppdrag att utvärdera förändringen och återkoppla till nämnden senast hösten 2025.

Folktandvårdens stora utmaning är att klara kompetensförsörjningen och att i alla lägen vara resurseffektiva. I dagsläget bemannas en helgjour söndagar klockan 11.00-15.00. Helgjouren är inte reglerat i Folktandvårdens uppdrag och det finns inget idag gällande avtal för medarbetarna. Flertalet av patienterna på helgjouren behöver endast en telefonkonsultation och behöver inte komma in till kliniken. Förvaltningens bedömning är att patientsäkerheten är tillgodosedd även om helgjouren tas bort då käkkirurg har telefonberedskap vid yttersta akuta fall. ÖNH-bakjour finns dessutom tillgänglig. AT-läkarna som tjänstgör på lasarettets akutmottagning har genomgått kurs av regionens käkkirurg för omhändertagandet av akuta orofaciala besvär som till exempel tandtrauma.

Ekonomisk månadsrapport maj

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

Rapporten i korthet:

  • Resultat jämfört mot budget avviker med -61 miljoner kronor eller 7 procent, maj isolerat, -19 miljoner kronor.
  • Resultat jämfört mot 2023 en nettokostnadsutveckling med 58 miljoner kronor eller 7 procent.
  • Bruttokostnader ökar med 70 miljoner kronor eller 6 procent.
  • Kostnad för inhyrd personal sjunker i förhållande till 2023 med 19 miljoner kronor eller 27 procent.
  • Kostnaden för läkemedel hög, gäller både förskrivna- och rekvisitionsläkemedel, -13 miljoner mot budget.

Filip Reinhag, nämndordförande (S):
- Det ekonomiska läget är fortfarande mycket bekymmersamt. Det är dock glädjande att kostnaderna för hyrpersonal fortsätter att sjunka. Arbetet med att begränsa kostnadsutvecklingen och sänka kostnaderna fortsätter med oförändrad intensitet.

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör:
- Förutom ekonomin är det just nu mycket stort fokus på att säkra sommarbemanningen så att alla våra medarbetare kan få sin välbehövliga semester och återhämtning.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00