Sök

Hälso- och sjukvården fördömer all form av tystnadskultur

Genrebild sjukvård (Mostphotos)

Region Gotland och hälso- och sjukvårdsförvaltningen värnar om en sund och öppen kultur där alla ska få komma till tals så att eventuella missförhållanden kommer fram tidigt, så att vi som organisation har möjlighet att agera. Det skriver hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob i en replik till en krönika som publicerats i Gotlands Tidningar och på Helagotland.

Med anledning av journalisten Paula Zielinskis krönika på Helagotland.se den 18 juni och idag den 20 juni i Gotlands Tidningar, om att medarbetare inom den gotländska hälso- och sjukvården upplever en tystnadskultur, önskar jag komma med följande yttrande.

Region Gotland och hälso- och sjukvårdsförvaltningen värnar om en sund och öppen kultur där alla ska få komma till tals så att eventuella missförhållanden kommer fram tidigt, så att vi som organisation har möjlighet att agera. Citatet från mig, som lyfts i krönikan, är saxat ur mitt inspel i hälso- och sjukvårdsförvaltningens veckobrev och har tyvärr ryckts ur sitt sammanhang och läsarna får inte ta del av hela mitt resonemang.

Så här skrev jag i mitt veckobrev den 17 juni 2024 till medarbetare och chefer i hälso- och sjukvårdsförvaltningen med anledning av den senaste tidens rapportering i media:

”Efter en vecka med ett antal artiklar i media utifrån olika tips, troligen med anledning av oro eller frustration, så har det funnits mycket att reflektera kring i helgen. Vi har en god relation med media och är tacksamma för att de både sprider information och lyfter frågor som är viktiga och relevanta för medborgarna, även om vi kanske inte alltid är överens om vad som viktigt och relevant. Jag har dock aldrig förstått värdet av att söka svar och lämna åsikter via media istället för att söka fakta internt och ha en god dialog på den egna arbetsplatsen. Vi har duktiga och engagerade chefer och medarbetare som gör sitt bästa varje dag, samt skyddsombud och en viktig samverkansorganisation där verksamhetsfrågor och arbetsmiljö ska hanteras löpande, så vi borde kunna hantera det mesta själva. För mig är det en självklarhet att vi ska ha en respektfull, transparant och öppen dialog, samt en kultur som präglas av både mod och tillit. Ibland har vi olika åsikter och beslut behöver fattas på någon nivå och då behöver vi respektera det, samt ha tillit till att det alltid sker med patienternas och verksamhetens bästa för ögonen.”

De som känner mig vet också att detta på riktigt är viktiga grundläggande värderingsfrågor för mig och som jag vill ska prägla ledarskapet inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården står inför svåra processer, komplexa problem, beslut och frågor – då behövs en öppen och ärlig dialog med de kompetenser som är närmast berörda. På komplexa problem finns inga enkla lösningar. En del beslut kommer vi vara helt överens om - andra kommer att kännas. Så ser vår verklighet ut. Jag tror på att genom att ständigt försöka arbeta med öppenhet och ärlighet bidrar vi till att skapa förtroende. Och det börjar alltid internt, hos oss själva och på vår arbetsplats. En god kommunikation bidrar till en god arbetsmiljö där dialog och involverade medarbetare bidrar till verksamheten. I det ingår också meddelarfrihet och meddelarskydd, som innebär att alla medarbetare inom offentlig verksamhet får lämna uppgifter till media i syfte att de ska publiceras.

Marie Loob
hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland.

(Repliken har skickats idag till Helagotland samt Gotlands Tidningar)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00