Sök

Skarpa planer på 120 TWh vindkraft runt Gotland

9 glada seminariedeltagare på en scen

Energiön Gotland hade ett lyckat seminarium under Almedalsveckan, där den nu pågående planeringen av vindkraft till havs summerades. Just nu pågår 17 projekt runt Gotland, där alla stora aktörer i branschen är aktiva.

Totalt finns planer på ca 120 TWh i produktion, när man räknar bort överlappande ytor från olika projekt. Årsförbrukningen av el i hela Sverige är ca 135 TWh.

– Det är en fantastisk utveckling vi ser framför oss! Havet runt Gotland, och i praktiken hela södra Östersjön, kommer att kunna leverera väldigt mycket förnyelsebar energi i form av elektricitet och vätgas, säger Lars Thomsson, samordnare Energiön Gotland.

Östersjön är på väg att bli ett riktigt energihav, en ”hot spot” för vindkraften offshore. Utvecklingen är marknadsdriven och beror på att det råder väldigt bra vindförhållanden på Östersjön, samtidigt som det är relativt låga våghöjder och liten påverkan av is. Vindkraft till havs är en bärande del i EU:s energiförsörjning framöver.

Östersjön är en av få tillgängliga stora ytor att bygga vindkraft på, med relativt få motstående intressen. Det finns stora grunda partier som möjliggör bottenfasta konstruktioner vilket sänker investeringskostnaden. Drivande i hela utvecklingen av Östersjön som energihav är närheten till Tyskland och deras stora energiunderskott.

– Nyttorna för Gotland är uppenbara när ön blir ett överskottsområde på förnyelsebar energi, precis som Norrland är idag. Det kommer att förbättra vår elförsörjning, underlätta klimatomställningen för hela Gotland och speciellt för stenindustrin och färjetrafiken. Det kommer också troligen att skapa följdinvesteringar kring vätgas, elektrobränslen och grön handelsgödsel som kommer att skapa arbetstillfällen på Gotland, säger Lars Thomsson.

För att få dessa planer till stånd i den takt som klimatomställningen kräver, så behövs en helt ny infrastruktur i form av stamnät och vätgasledningar i Östersjön. Dessa enorma investeringar kräver en gemensam plan mellan Östersjöns myndigheter och regeringar, stamnätsägare och EU.

– Regeringen gav i dagarna ett uppdrag till Svenska kraftnät att planera för fler vätgasledningar i Norrbotten för att möjliggöra omställningen, det är utmärkt! Nu behöver regeringen ge ett liknande uppdrag till Svenska kraftnät där de ges i uppdrag att planera för en överliggande el- och vätgasinfrastruktur i södra Östersjön, säger Lars Thomsson.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00