Sök

Gotland – framtidens ledande plats för spelutveckling?

Porträtt av kvinna

Projektledare Alma Jönsson, foto: Joel Nilsson

Förstudien Spelkluster på Gotland ska kartlägga nyckelutmaningar och utveckla en färdplan för att etablera ett spelkluster på Gotland. På lång sikt ska förstudien bidra till att positionera Gotland som en central plats för spelutveckling.

Förstudien riktar sig till små och medelstora företag, spelutvecklare, utbildningssektorn, offentliga aktörer och investerare. Målet med förstudien är att utveckla en färdplan för att etablera ett spelkluster på Gotland. Förstudien kommer att genomföra marknadsundersökningar, kartläggningar och analyser, samt träffar med nyckelaktörer för att utarbeta en gemensam färdplan.

Förstudien drivs av Science Park Gotlands Innovationsarena med projektledare Alma Jönsson i spetsen. Hennes tidigare erfarenhet av innovationssystemet i Sverige, sina år på SPG och nätverk ger en bra grund för arbetet att sätta Gotland på kartan inom spelindustrin.

– Det känns oerhört spännande att få leda den här förstudien där vi kommer undersöka hur, vad och utav vem som det krävs för att etablera ett spelkluster på Gotland. Spelindustrin har en enorm potential och Gotland har unika förutsättningar som ger oss en möjlighet att ta en ledande nationell position och skapa en helt ny arbetsmarknad och intäktsbas för Gotland, säger Alma Jönsson, projektledare Spelkluster på Gotland.

Genom att skapa ett spelkluster kan små och medelstora företag dra nytta av synergier, dela kunskap och resurser, vilket i sin tur stimulerar lokal ekonomisk tillväxt, teknologisk innovation och skapande av högkvalificerade arbetstillfällen inom spelindustrin. Ett spelkluster kan också spela en viktig roll i att attrahera investeringar och främja Gotlands internationella profil som en ledande plats för spelutveckling.

Fakta om projektet

Förstudien är ett samarbete mellan Uppsala universitet Campus Gotland och Region Gotland, och genomförs av Science Park Gotland mellan 1 april och 30 november 2024. Med en total budget på 1,2 miljoner kronor säkrade förstudien en halv miljon kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Region Gotland medfinansierar förstudien med 750.000 kronor.

Vill du veta mer förstudien, kontakta projektledare Alma eller projektutvecklare William:

Alma Jönsson
E-post alma.jonsson@scienceparkgotland.se, telefon 076-870 71 96

William Cöster, projektutvecklare Region Gotland
E-post william.coster@gotland.se, telefon 0498-26 97 51

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00