Sök

Digitalt verktyg visar Gotlands klimatomställning

Blåeld längst med en grusväg vid Gotlands kust.

Gotlands regionala utvecklingsstrategi har ett klimatneutralt Gotland 2040 som ett övergripande mål. Det innebär energiomställning med minskade koldioxidutsläpp och utfasning av fossila bränslen. För att beräkna och visa koldioxidutsläppen används nu det digitala verktyget ClimateOS.

Verktyget visar Gotlands utsläppsstatistik och prognosticerade utsläpp om det inte görs några åtgärder för klimatet. Det visar även möjliga omställningar och åtgärder för att minska utsläppen. Beräkningarna av utsläppen görs med hjälp av en stor mängd data i verktyget. Genom att visa var det är lämpligast att minska utsläppen kan effektiva åtgärder tas fram.

ClimateOS Gotland uppdateras kontinuerligt med data för utsläppsutveckling och nya åtgärder. Verktyget är till för alla att ta del av eftersom alla behövs för att nå klimatmålet.

- För klimatomställningen på Gotland blir det digitala verktyget till stor hjälp. Det visar var i omställningen vi är nu, var de fossila utsläppen kommer ifrån och hur det faktiskt är möjligt att göra förändringar, säger Helena Andersson, som är ekostrateg.

- Verktyget utvecklas ännu, hittills omfattas fossila utsläpp på Gotland – men inte de utsläpp som vår konsumtion orsakar någon annanstans, säger Karin Brann, som är miljöstrateg.

Synpunkter och förslag välkomnas, kontakta karin.brann@gotland.se eller helena.andersson@gotland.se

Gotland - Klimatomställning 2040

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00