Sök

Hur går det för Gotland? – summering från årets konferens

illustration med människor som bor på Gotland.

Under tisdagen den 4 juni hölls en uppföljningskonferens utifrån den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland 2040”. Under konferensen presenterades olika resultat om hur det går för Gotland att nå målen och ett antal goda exempel från det regionala utvecklingsarbete som görs.

Konferensen arrangerades av Region Gotland i samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län och Uppsala universitet Campus Gotland och samlade cirka 120 deltagare från offentliga myndigheter, Gotlands näringsliv och ideella organisationer.

Syftet med den årliga konferensen "Hur går det för Gotland?" är att få en gemensam bild över aktuellt läge, att diskutera hur vi tar oss mot målen och att hålla engagemanget för en hållbar regional utveckling på Gotland levande.

– I år hade vi stort fokus på inspirerande samtal om vad som behöver utvecklas och om vikten av tydlighet, tillit, prioriteringar och samverkan. Vi visade även delar av resultaten och den förflyttning som gjorts i relation till målen för Gotlands utveckling. Det var glädjande att så många deltog i konferensen, säger Susanna Palomaa, tillväxtchef, Region Gotland.

Årets uppföljningsrapport tar sin utgångspunkt i de tre genomförandeprogrammen som tar sikte på mål fram till 2027 för att på sikt nå målen som är satta till 2040.

– Det finns behov av att göra mer analysarbete tillsammans mellan regionala utvecklingsaktörer utifrån den data vi har tillgång till. Gemensamma analyser ger oss bättre prioriteringsunderlag inför framtida satsningar, säger Susanna Palomaa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt