Sök

Ny upphandling för att skapa inkludering

Region Gotland har utfört ett lyckat försök att använda upphandling som verktyg för att skapa social inkludering. Nu hoppas man att upphandlingen av ny personal för renhållning vid Gotlands återvinningsstationer ska bli ett föregångsexempel.

Avfallsavdelningen inom Region Gotlands teknikförvaltning stod inför att upphandla renhållning vid Gotlands återvinningsstationer. Region Gotland tog då tillfället i akt att genomföra upphandlingen i samarbete mellan flera verksamheter. På så sätt kunde man främja social inkludering genom att skapa meningsfulla arbetsträningsplatser och samtidigt stödja arbetsgivarna i arbetet med att bredda rekryteringen.

– Två av tre platser har hittills matchats av personer som nu får möjlighet till arbetsträning, så det blev ett bra resultat av upphandlingen. Det här är ett konkret steg för att nå Region Gotlands mål med att skapa en inkluderande arbetsmarknad där kompetensen och behoven verkligen möts, säger Sandra Larsson, arbetsmarknadsstrateg på enheten för social välfärd.

Arbetet genomfördes i samarbete mellan avfallsavdelningen på teknikförvaltningen, upphandlingsstödsenheten och enheten för social välfärd på regionstyrelseförvaltningen samt arbetsliv och etablering på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.

– Det här är till stor hjälp för arbetsliv och etablering som bland annat har uppdraget att hitta arbetsträningsplatser till personer som behöver få en chans att komma ut i arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi inom Region Gotland förstår att det här är ett gemensamt uppdrag. Tillsammans ska vi minska den offentliga försörjningen och hjälpas åt för att minska utanförskapet för dem som står längst från arbetsmarknaden, säger Johannes Hedlund, verksamhetsutvecklare på avdelningen arbetsliv och etablering.

Som en del av Region Gotlands inköpsmål för hållbara inköp, är detta initiativ ett sätt att göra socialt ansvarsfulla upphandlingar.

– Vi har som ambition att fortsätta öka mängden sociala krav i våra upphandlingar, som ett sätt att göra positiva samhällsinsatser och främja en inkluderande arbetsmarknad. Sociala kriterier i upphandlingar är ett smart och bra sätt att hjälpas åt, och att fler blir självförsörjande är en vinst för alla, säger Nanna Sörling, upphandlingschef.

Upphandlingen fungerade som en pilot för att utforska möjligheterna på marknaden och skapa en ram för framtida upphandlingar där social hänsyn och inkludering är centrala. Region Gotland kommer att fortsätta driva dessa initiativ och skapa en hållbar och inkluderande arbetsmiljö.

– Att få genomföra en social upphandling i samarbete med olika enheter har varit otroligt givande både vid förarbetet men även under upphandlingens gång. Eftersom detta föll så väl ut känns det naturligt att fortsätta med konceptet, säger Birger Björkman, avdelningschef för teknikförvaltningens avfallsavdelning.

Att skapa en arbetsmarknad som är tillgänglig för alla

Region Gotland har uppdraget att leda och hålla samman det regionala utvecklingsarbetet på Gotland. Den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 och de genomförandeprogram som är kopplade till strategin anger mål och riktning för det arbetet.

– Region Gotland är en av alla aktörer på Gotland som arbetar för att ställa om och bli mer hållbara. Ett av målen är att arbetsmarknaden ska bli tillgänglig för alla. Genom upphandlingar kan vi påverka och investera i hållbara lösningar. Därför är vi väldigt glada att denna upphandling blev så lyckad och vi planerar nu för att Region Gotland ska ha med fler sociala kriterier i framtida upphandlingar, säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00