Sök

Nu undersöks tryggheten och brottsutsattheten på Gotland

En hand håller i en enkät och ett informationsblad om trygghetsmätningen.

Nu genomför Polismyndigheten, tillsammans med Region Gotland och kommunerna i Stockholms län, en trygghetsmätning. Enkäten skickas ut via post från slutet av mars och i april. Resultaten används av polisen och kommunerna för att följa upp och förbättra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

En enkät skickas ut via post till slumpmässigt utvalda invånare. Totalt kommer omkring 2000 gotlänningar i åldrarna 16 till 85 år ges möjlighet att ge synpunkter.

Håll gärna utkik i din brevlåda för att se om du har fått enkäten. Om du har fått den men ännu inte besvarat den kommer du att få ett sms med en påminnelse. I postförsändelsen finns instruktioner om att du kan svara via post eller digitalt.

– Jag hoppas att alla gotlänningar som får enkäten tar sig tid att svara på den. Tack vare det här värdefulla kunskapsunderlaget kan det brottsförebyggande arbetet på Gotland bli ännu mer effektivt, säger Stefan Hollmark, regiondirektör.

Syftet med trygghetsmätningen är att undersöka tryggheten och brottsutsattheten bland invånarna och få ett underlag till de regionala och lokala lägesbilderna. Resultatet av undersökningen ligger till grund för gemensamma prioriteringar och insatser från polisen och kommunerna. Trygghetsmätningen kan också användas för att följa upp åtgärder för att öka tryggheten.

Ny lag reglerar kommunernas ansvar

Den 1 juli 2023 kom en ny lag (2023:196) som reglerar kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Enligt lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion. Det är denna lag som ligger till grund för samarbetet mellan Region Gotland, Polisområde Gotland och länsstyrelsen som nu utvecklas. En överenskommelse signerades av regiondirektör Stefan Hollmark, polisområdeschef Fredrik Persson och landshövding Anders Flanking den 5 april.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00