Sök

EU-miljoner till samarbetsprojekt som ska utveckla Gotlands specialiseringsarbete

En man står på torget Donners plats i Visby med korslagda armar och tittar in i kameran.

Erik Öhrn, verksamhetsledare på Gotlands Förenade Besöksnäring.

Europeiska regionalfonden (ERUF) har beviljat 10 miljoner kronor till projektet ”S3-Plattform Småland och Öarna”. Det är ett innovativt samarbetsprojekt som berör alla de fyra regionerna: Region Gotland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Kronoberg. Tillsammans med lokala organisationer ska regionerna främja och accelerera arbetet med smart specialisering.

Smart specialisering innebär att regioner fokuserar på att utveckla och förstärka sina unika styrkor och fördelar för att öka sin konkurrenskraft och hållbarhet. På Gotland utgör besöksnäring, mat och livsmedel, samt näringslivets energiomställning styrkeområden för smart specialisering.

Projektet ”S3-Plattform i Småland och Öarna” strävar efter att etablera en samverkansplattform för att påskynda genomförandet av de fyra regionernas strategier för smart specialisering. På lång sikt förväntas projektet bidra till ökade förutsättningar för innovation och tillväxt bland små och medelstora företag i samtliga län.

Projektet kommer att fokusera på fem tematiska kunskapsområden:

  • trä och skog
  • livsmedel
  • besöksnäring
  • industriell utveckling
  • digital tjänsteutveckling.

I varje län deltar en utsedd lokal organisation som företrädare för ett av kunskapsområdena. Gotlands Förenade Besöksnäring (GFB) företräder området Besöksnäring.

– Vi ser fram emot att gå in i rollen som samordnare för besöksnäringen inom Småland och Öarna. Tillsammans med övriga regioner hoppas vi kunna göra mer för utvecklingen av företagen inom vår gemensamma näring. För GFB:s del känns det naturligt att gå in i denna roll och vi är tacksamma över att vi fått förtroendet, säger Erik Öhrn, verksamhetsledare på Gotlands Förenade Besöksnäring.

Projektet genomförs av Region Gotland, Kalmar, Kronoberg och Jönköping och sker i samarbete med en lokal organisation i respektive region. Den totala budgeten för projektet är 25 miljoner kronor, varav 10 miljoner finansieras från europeiska regionalfonden. Varje region bidrar med medfinansiering, där Region Gotland står för cirka 2 miljoner kronor. Projektet kommer att pågå i fem år med start 2024.

Vill du veta mer om projektet?

Petra Thunegard Gråberg
Näringslivsstrateg, Region Gotland
petra.thunegard-graberg@gotland.se
0498-269213

Erik Öhrn
Verksamhetsledare, Gotlands förenade besöksnäring
erik@gotlandsbesoksnaring.se
076-776 52 22

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Dela sidan

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt