Sök

Hållbar gräsklippning för biologisk mångfald

Vallmoblommor vid en väggren.

Genom att låta gräset växa på vissa ytor kommer Region Gotland denna sommar bidra till den biologiska mångfalden för att gynna bin, humlor och fjärilar. Detta innebär även färre transporter och kortare klipptid för gräsklippare, vilket bidrar till minskade utsläpp. Åtgärden följer Region Gotlands Grönplan.

I projektet ”Grönskande bisyssla” satsar nu Region Gotland på den biologiska mångfalden genom en hållbar gräsklippning. Gräset kommer att få växa upp på ytor som används till rondeller, vägar och cykelbanor. Målet med projektet är att ställa om från traditionell gräsklippning till en skötsel som gynnar blommande växter och arter så som bin, humlor och fjärilar är beroende av blommande marker.

– Som en del i arbetet med hållbar utveckling för Gotland är det viktigt värna även om de små invånarna. Med enklare insatser kan vi göra en stor positiv skillnad för många hotade arter av pollinatörer och samtidigt stärka de ekosystemtjänster som de ger oss, säger Sebastian Bolander, regionekolog på Region Gotland.

Gynnar bin, humlor och fjärilar

På gräsmattor som klipps regelbundet hinner de blommande växterna inte utvecklas. Genom att ställa om från den traditionella gräsklippning till att låta gräset växa så gynnar man de pollinerande insekterna som trivs i dessa miljöer.

– Dessa djur hotas av många faktorer där flera är svåra att identifiera och påverka. I det urbana landskapet där kortklippta blomlösa gräsytor dominerar har pollinatörerna det svårt att finna tillräckligt med föda. Även brist på bostäder i form av död ved och sandmiljöer är viktiga faktorer som påverkar pollinatörernas överlevnadschanser. Genom att styra om gräsklippningen ges blommande växter med nektar och pollen möjligheten att komma upp och bidra med mat till våra små invånare, säger Sebastian Bolander.

Färre transporter och minskat utsläpp

Omställning av gräsklippningen innebär färre transporter och kortare klipptid för gräsklippare vilket minskar både avgaser och utsläpp. Dessutom kommer Region Gotland minska kostnaderna för bränsle.

– Vi hoppas på att omställningen med gräsklippningen kan bidra till ökad kunskap och förståelse kring biologisk mångfald, säger Marcus Botvalde, landskapsingenjör Region Gotland.

Genom projektet vill Region Gotland erbjuda flera typer av gräsytor och därmed variation av upplevelser. Kortklippta gräsmattor för picknick och bollspel eller långt gräs med spännande stigar genom vackra ängar som blommar. Inriktningen är att vi klipper gräsytorna efter behov och förutsättningar.

Exempel på värdefulla växter i vägkant och äng:

  • Ängsvädd
  • Åkervädd
  • Tistlar
  • Blåeld

Skapa din egen äng

Det är lätt att skapa sin egen blommande äng. Så här gör du:

  1. Spara en del av gräsmattan, gärna en torrare och magrare del.
  2. Se vad som kommer upp och slå av gräset i slutet av juli eller i början av augusti med lie eller högt ställd gräsklippare.
  3. Låt den avklippta vegetationen ligga kvar i cirka en vecka och "fröa av sig".
  4. Ta bort allt avslaget gräs och ge till ett djur eller lägg på komposten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00