Sök

Här kommer bina dansa i den nya rondellen i Visby

Fyrvägskorsning i stadsmiljö med övergångsställen.

Från och med vecka 14 påbörjar Region Gotland arbetet med att anlägga en ny cirkulationsplats i korsningen vid Östra Hansegatan och Artillerigatan i Visby. Rondellen kommer bli ett konstverk i området samtidigt som det blir en säkrare passage.

Från och med i sommar kommer allmänheten kunna skåda dansande bin i den blivande cirkulationsplatsen i korsningen Östra Hansegatan och Artillerigatan.

"Vippdansen" av Jonna Hägg

Mönstret ”Vippdansen” som har tagits fram till cirkulationsplatsen av konstnären Jonna Hägg, är inspirerat av hur bina använder sig av olika slags danser för att kommunicera med varandra och mönstret symboliserar även färdriktningen i cirkulationsplatsen.

I cirkulationsplatsens närområde finns olika näringar som mönstret i
Vippdansen symboliskt pekar mot, dessa är bland annat Orionskolan, Östra kyrkogården, Visby Tingsrätt och Barlingbo Bryggeri, alla med olika funktion för en stärkande och fungerande stad.

Arbetet med rondellen följer Region Gotlands detaljplan för området samtidigt som det kommer bli en säkrare passage bland annat för skolungdomar på Orionskolan som ligger intill korsningen.

Skiss över den nya rondellens utformning, med bland annat svarta och vita gatstenar i ett mönster

Trafiken påverkas

Trafiken kommer att påverkas under byggnationen och Östra Hansegatan kommer vara helt avstängd för genomfart från Torsgatan till infarten till kvarteret Mullvaden vid Sverige Radio under hela byggtiden. Boende på Klostergatan och besökare till tingsrätten kommer istället köra in i bostadsområdet från Solbergagatan.

Schaktarbeten sker i samarbete med Gotlands Museum som har arkeolog på plats för att övervaka eventuell arkeologi.

Arbetet beräknas vara klart i början av juli.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00