Sök

Tekniska nämndens beslut i korthet

När tekniska nämnden hade sammanträde 7 februari avhandlades ett antal ärenden. Kallelse och alla handlingar finns här.

Några av de ärenden som togs upp återges nedan.

Miljökrav vid entreprenadupphandlingar

Nämnden antog en ny riktlinje för de miljökrav som ställs vid upphandling av entreprenader. Den gotländska entreprenadbranschen har efterfrågat både tydligare och hårdare kravställning från Region Gotland.

Arbetet med den nya riktlinjen har gjorts i samverkan såväl internt inom regionen som med branschorganisationen. Det här har stor potential till att bidra till måluppfyllelse avseende målen inom miljöområdet.

Teknikförvaltningens verksamhetsberättelse

Tekniska nämnden fick en redogörelse för förvaltningens verksamhetsberättelse. Verksamhetsåret har flutit på under året, trots stor oro i omvärlden som medförde ökade kostnader har vi till trots ett bra ekonomiskt resultat.

Förvaltningen har tagit steg i rätt riktning gällande målen inom ekologisk hållbarhet och bland annat införandet av ett internt pris på koldioxid och beslut om övergång från diesel till HVO100 i cisternen på Skarphäll, vilket drastiskt kommer att sänka förvaltningens utsläpp.

Ny vattentjänstplan

En ny vattentjänstplan ska gälla från 2024. Den handlar om den långsiktiga planeringen av hur behovet av allmänna vattentjänster (kommunalt VA) ska tillgodoses. Vattentjänstplanen ersätter den tidigare VA-utbyggningsplan. Vattentjänstplanen ska nu skickas till samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare samt ställas ut för granskning.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 februari 2024
Dela sidan