Sök

Barn- och utbildningsnämndens beslut i korthet

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har sammanträtt idag den 5 juni och beslutade bland annat ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av förskolans organisation.

Nämnden vill göra en översyn av förskoleorganisationen

BUN beslutade idag att ge utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i uppdrag att se över organisationen för de kommunala förskolorna med anledning av att barnkullarna minskar kraftigt. Under en tioårsperiod tappar förskolorna på Gotland (för samtliga huvudmän sammanräknat) drygt 229 barn vilket motsvarar 28,1 miljoner kronor enligt den befolkningsprognos som kom i april. Bara under år 2025 handlar det om 7,7 miljoner kronor mindre för BUN i resursfördelningen.

Uppdraget med att lämna förslag på förändrad organisation utifrån minskat barnantal ska redovisas för nämnden på sammanträdet den 17 september.

- Vi ser redan nu effekterna av ett minskat barnantal i förskolan och ger därför förvaltningen i uppdrag att se över organisationen, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Lokalplanerna för Västerhejde skola har förändrats

BUN tog idag del av en uppföljning av lokalbehovet för Västerhejde skola, där det behövs lokallösningar när en paviljong med tillfälligt bygglov som löper ut 2027. Tidigare beslut om nybyggnation av en ny två-parallellig skola i Västerhejde/Vibble/Visborg (VVV-skolan) har reviderats av nämnden och är inte längre aktuell. Bland annat mot bakgrund av minskande elevkullar och att de ekonomiska förutsättningarna förändrats.

Planen är i stället att bygga ett nytt skolhus på fastigheten Nygårds 3:1, som dock inte är detaljplanerad. Men det finns förutsättningar att få bygglov för ett nytt skolhus på fastigheten som ersättning för den paviljong som ska tas bort.

Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

- Med anledning av de minskande barnkullarna och att byggnationen ännu inte har kommit i gång på Visborgsområdet så ser vi inte behovet av en ny skola i området. Därmed behöver vi i stället säkerställa lokaler i Västerhejde då det tillfälliga bygglovet löper ut 2027, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Romaskolan får tillfälliga lokaler

Nämnden fick en lägesuppdatering kring lokalbehov och lösningar för Romaskolan vars verksamhet de senaste åren växt och det är brist på utrymme. I väntan på att den gamla idrottshallen, kök och matsal ska kunna anpassas eller byggas ut så kommer en tillfällig lokallösning att vara aktuell i form av moduler på skolgården. Detta för att få plats med all verksamhet. Anpassningen av den gamla idrottshallen till ett skolhus med fem undervisningssalar beräknas kunna vara klar till läsåret 2027/28.

Nämnden beslutade att godkänna rapporten.

- Romaskolan har under en tid haft det trångt med lokaler och behovet ökar, därför behöver vi en tillfällig lösning i väntan på den permanenta, säger Oscar Lindster (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Till nämndens kallelse

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00