Sök

Så påverkas Gotland med anledning av blockaden

Sjuksköterska i rörelse

Torsdag den 25 april tog Vårdförbundet ut sina medlemmar i konflikt. Bakgrunden är att förhandlingen om nya löner och anställningsvillkor mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Vårdförbundet har strandat.

Under våren har förhandlingar pågått mellan SKR och Vårdförbundet i syfte att komma överens om nytt kollektivavtal för att reglera löner och anställningsvillkor. Eftersom förhandlingarna mellan SKR och Vårdförbundet inte resulterat i någon överenskommelse aktiveras nu de varslade konfliktåtgärderna.

För Region Gotland innebär konflikten en blockad mot mer- och övertidsarbete samt nyanställningar av varslade yrkesgrupper. De som berörs av konflikten är medlemmar i Vårdförbundet som är anställda som sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska samt specialister inom nämnda grupper och enhetschefer.

Region Gotland bedömer att det kommer vara ett mycket ansträngt läge för hälso- och sjukvårdens verksamheter under den period som konflikten pågår. Arbetet med att skapa en sammanfattande lägesbild i de olika verksamheterna sker fortlöpande. Region Gotland kommer att säkerställa akut vård och vård som inte kan vänta. När konfliktåtgärderna inleddes gick sjukhusledningen vid Visby lasarett upp i stabsläge för att hålla sig underrättad om läget, vidta nödvändiga åtgärder och följa händelseutvecklingen.

Så påverkas hälso- och sjukvården

  • Det finns risk för att planerade operationer och mottagningsbesök ställs in och skjuts fram. Patienter som berörs kommer i så fall att kontaktas av verksamheten. Det gäller även dig som har en planerad operation eller mottagningsbesök på fastlandet.
  • Det kan bli längre väntetider i telefon.

Så påverkas hemsjukvård och omsorg

  • Patienter inom hemsjukvård kan påverkas genom att besök senareläggs eller planeras om. Patienter som berörs kommer i så fall att kontaktas av verksamheten.
  • Brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning som har kontakt med verksamheternas sjuksköterskor påverkas troligen inte. Brukare som eventuellt berörs kommer i så fall att kontaktas av verksamheten.

Uppdatering 21 maj

Konfliktåtgärden som gäller nyanställningar avbryts tisdagen den 4 juni klockan 16.00 i Region Gotland. Konfliktåtgärderna som innebär blockad mot mer- och övertidsarbete fortlöper.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 maj 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00