Sök

Nu är Region Gotlands års­redovisning 2023 klar

Två kvinnor äter lunch utomhus på torg med blommande träd i bakgrunden

I årsredovisningen hittar du både ekonomiska siffror och viktiga händelser. Du kan bland annat läsa att Region Gotlands resultat för 2023 blev minus 2 miljoner kronor. I årsredovisningen finns också information om hur skattepengarna används samt en kort redovisning från Region Gotlands nämnder.

Du kan även ta del av Region Gotlands måluppfyllelse för styrkortsmålen som gällde 2020–2023.

Vad minns du av Gotlands 2023?

Region Gotlands årsredovisning innehåller information om många viktiga händelser och beslut på och för ön. Här är något av innehållet, men det finns mycket mer att läsa i årsredovisningen:

  • Stora utmaningar och ett allvarsamt tonläge präglade 2023. Inflation och höga räntor gjorde att året blev besvärligt för alla Sveriges kommuner och regioner, så även för Region Gotland.
  • 2023 var även året då Svenska kraftnät beslutade att bygga två nya elkablar till Gotland. Ledningarna, som beräknas vara i drift 2031, kommer att vara avgörande för att klara den viktiga energiomställningen på ön.
  • På grund av det oroliga omvärldsläget blev 2023 även året då Region Gotland fattade beslutet att krigsplacera alla medarbetare på sina ordinarie befattningar. Det betyder att alla anställda inom regionen ska fortsätta att gå till jobbet, även om en krigssituation bryter ut.
  • I slutet av året upptäcktes bakterier i Visby vattenledningsnät. Som en säkerhetsåtgärd infördes kokrekommendation för alla med kommunalt dricksvatten i Visby med omnejd.

Förordet till årsredovisningen är skriven som ”Vår berättelse”. Där berättar Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, och Stefan Hollmark, regiondirektör om året som gått.

Trots stora utmaningar i våra verksamheter visar 2023 års medarbetarundersökning på ett stabilt och positivt resultat där arbetsglädje, hängivenhet och stolthet över att arbeta i Region Gotland har ökat markant. Region Gotlands medarbetare är vår viktigaste resurs och allt det arbete som de gör bidrar till ett hållbart och välmående samhälle på Gotland” säger Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande.

Här hittar du en digital version av Region Gotlands årsredovisning. Det går även att hämta ett tryckt exemplar i receptionen på Visborg (adress Visborgallén 19), om du hellre vill läsa den på papper.

Regionfullmäktige fastställer årsredovisningen på sammanträdet den 29 april.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till förtroendevalda och anställda. Frågorna tas upp vid sammanträdets inledning kl. 13.00. Därefter fortsätter sammanträdet enligt dagordningen. Frågorna ska skickas per e-post till stadssekreterare@gotland.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  Stängt