Sök

Den externa utredningen av regionens hantering av ”vattenlarmet” är klar

En hand fyller på ett vattenglas från kranen.

På uppdrag av regiondirektören har revisionsbyrån PwC genomfört en utredning av ”vattenlarmet” som berörde stora delar av det kommunala dricksvattnet på Gotland 8 november till 18 december 2023.

Uppdraget har varit att leverera en rapport som ”klargör Region Gotlands ansvar och rådighet, en kartläggning av händelseförloppet samt en sammanställning av slutsatser med en summering i vilken ett antal rekommendationer lämnas”. Den rapporten är nu klar.

Bland annat konstateras att:

”För att uppnå den tydlighet, effektivitet och robusthet som en välfungerande krisberedskap och komplexa krissituationer kräver behöver Region Gotland se över befintliga styrdokument men också överväga att upprätta nya.”

– Den här utredningen är ett led i vår övergripande översyn av regionens beredskaps- och säkerhetsarbete som pågår. Vi tar till oss av slutsatserna i rapporten och kommer nu, bland annat, att göra en sammantagen översyn av våra beredskapsdokument, i enlighet med rekommendationen, säger regiondirektör Stefan Hollmark.

Kort bakgrund om ”vattenlarmet”

Visby vattenledningsnät konstaterades den 8 november 2023 innehålla bakterien clostridium perfringens varför Region Gotland dagen därpå gick ut med en kokningsrekommendation för alla med kommunalt dricksvatten i flera områden på Gotland. Efter arbete med att hitta källan till bakterieutbrottet, provtagningar och spolning av vattenledningsnätet kunde kokrekommendationen hävas för alla drabbade områden den 18 december.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 april 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00