Sök

Socialförvaltningen anmäler två ärenden enligt lex Sarah till IVO

Socialförvaltningen anmäler ett fall av allvarligt missförhållande­ samt ett fall med påtaglig risk för allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan av allvarligt missförhållande

Under januari 2024 sker en incident på en servicebostad inom LSS. I samband med händelsen bedöms det att den enskilde är i mycket dåligt skick både fysiskt och psykiskt.

I samband med att incidenten och avvikelsen utreds så framkommer det att den enskilde lever i misär och självvald isolering sedan länge och inte tar emot någon som helst form av stöd eller hjälp från boendepersonalen.

– Genom att vi inte kunnat nå fram i motivationsarbetet så har det resulterat i en allvarlig situation för den enskilde. I och med den uppmärksammade händelsen har det blivit en nystart och arbetet med att motivera och planera insatser pågår, säger kvalitetschef Öystein Berge.

Socialförvaltningen anmäler nu händelsen som ett allvarligt missförhållande till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan av påtaglig risk för allvarligt missförhållande

En handläggare uppmärksammade i mars 2024 brister och risker för en brukare på ett LSS-boende.

De bakomliggande riskerna bedöms vara brister i ledning och styrning samt att det saknats kontinuitet gällande personalen. Det har inneburit att det inte gått att upprätthålla de för brukaren nödvändiga rutinerna, att det inte funnits en hållbar planering framåt samt att brukarens behov inte tillgodosetts.

Socialförvaltningens bedömning är att det inträffade är att betrakta som en påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Verksamheten har under våren genomfört åtgärder för att stärka kontinuiteten och en tydligare planering för den enskilde.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juli 2024

Sidfot

Sidfot logga

Kontakta Region Gotland

Vi svarar på frågor om vår service och verksamheter, hör av dig till oss på telefon eller e-post.

Öppettider idag:  07.00 – 17.00